Plastics Intelligence Unit
ฟิลิปปินส์เอาคืนกีดกันสินค้าไทย17,800ล้านบาท

    ฟิลิปปินส์ประกาศตอบโต้ทางการค้า มูลค่า 17,800 ล้านบาท กรณีพิพาทภาษีนำเข้าบุหรี่

02/21/2020


ฟิลิปปินส์ประกาศสงครามการค้าไทย เตรียมขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์

    ฟิลิปปินส์เอาจริง เตรียมขึ้นภาษีรถยนต์ที่ส่งออกจากไทยก่อนสิ้นปีนี้ ตอบโต้ไทยไม่ทำตามองค์การการค้าโลก (WTO) ปัญหายาสูบ ด้าน "อุตตม" ...

11/19/2019


‘สี’ เสนอเค้กพลังงาน แลก ‘ฟิลิปปินส์’ เมินข้อพิพาท

    ไม่นานนี้ ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ เผยว่า ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ...

09/13/2019

ข้อมูลพื้นฐานประเทศฟิลิปปินส์ปี 2017
Attachment File: ฟิลิปปินส์.jpg
ข้อมูลพื้นฐานประเทศฟิลิปปินส์ปี 2017
ข้อมูลพื้นฐานประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2016
Attachment File: page_08.png
ข้อมูลพื้นฐานประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2016
ข้อมูลพื้นฐานประเทศฟิลิปปินส์ปี 2014
Attachment File: Slide7.PNG
ข้อมูลพื้นฐานประเทศฟิลิปปินส์ปี 2014
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2013
Attachment File: Philippines.pngSlide14.PNGSlide3.PNG
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ ปี 2013
What did Philippines import 2017
Attachment File: Philippines im.png
What did Philippines import 2017
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Philippines export 2017
Attachment File: Philippines ex.png
What did Philippines export 2017
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Philippines import 2016
Attachment File: en_profile_country_phl.png
What did Philippines import 2016
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Philippines export 2016
Attachment File: en_profile_country_phl.png
What did Philippines export 2016
Source: The Observatory of Economic Complexity

Philippines's Polymer Consumption
Attachment File: 615669642615669642.png

Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  5,396,968 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  12,423,797 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  4 ราย
    บุคคลทั่วไป:  679 ราย
 Copyright © 2008 - 2020 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand