Plastics Intelligence Unit
‘สิงคโปร์’ ยุบสภาเลือกตั้ง 10 ก.ค.นี้ เตรียมรัฐบาลใหม่รับมือโควิด-19 ระยะยาว

    สำนักข่าวเดอะสเตรตส์ไทมส์รายงานว่า นายกรัฐมนตรี “ […] อ่านข่าวต้นฉบับ: ‘สิงคโปร์’ ยุบสภาเลือกตั้ง 10 ก.ค.นี้ ...

06/24/2020


สิงคโปร์จ่อคลายล็อกดาวน์ 19 มิ.ย. ร้านค้า-ร้านอาหาร เปิดได้

    วันที่ 15 มิถุนายน 2563 บลูมเบิร์ก รายงานว่า ยอดผู้ติดเ […] อ่านข่าวต้นฉบับ: สิงคโปร์จ่อคลายล็อกดาวน์ 19 มิ.ย. ร้านค้า-ร้านอาหาร เปิดได้

06/16/2020


หนักกว่าไทย! เศรษฐกิจสิงคโปร์โตไม่ถึง 1% ปี 62

    สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ส่งผลกระทบต่อตลาดทั่วโลก แม้กระทั่งสิงคโปร์ ซึ่งเป็นฮับด้านธุรกิจและการเงินระดับภูมิภาค เศรษฐกิจกลับเติบโตเพียง 0.7% ...

01/03/2020

ข้อมูลพื้นฐานประเทศสิงคโปร์ปี 2017
Attachment File: สิงค์โปร.jpg
ข้อมูลพื้นฐานประเทศสิงคโปร์ปี 2017
ข้อมูลพื้นฐานประเทศสิงคโปร์ปี 2016
Attachment File: page_06.png
ข้อมูลพื้นฐานประเทศสิงคโปร์ปี 2016
ข้อมูลพื้นฐานประเทศสิงคโปร์ปี 2014
Attachment File: Slide8.PNG
ข้อมูลพื้นฐานประเทศสิงคโปร์ปี 2014
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสิงคโปร์ ปี 2013
Attachment File: Singapore.pngSlide14.PNGSlide3.PNG
ข้อมูลพื้นฐานของประเทศสิงคโปร์ ปี 2013
What did Singapore export 2017
Attachment File: Singapore ex.png
What did Singapore export 2017
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Singapore import 2017
Attachment File: Singapore im.png
What did Singapore import 2017
Source: The Observatory of Economic Complexity


What did Singapore import 2016
Attachment File: en_profile_country_sgp.png
What did Singapore import 2016
Source: The Observatory of Economic Complexity

What did Singapore export 2016
Attachment File: en_profile_country_sgp.png
What did Singapore export 2016
Source: The Observatory of Economic Complexity

Singapore's Polymer Consumption
Attachment File: 20682681992068268199.png
What did Singapore import 2014
Attachment File: What_did_Singapore_import_in_2014-.png
What did Singapore import 2014
source: Harvest University

What did Singapore export 2014
Attachment File: What_did_Singapore_export_in_2014-.png
What did Singapore export 2014
source: Harvest University


SWOT ของประเทศสิงคโปร์
Attachment File: Slide6.JPGSlide10.JPGSlide3.PNG
SWOT ของประเทศสิงคโปร์
SWOT อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของสิงคโปร์
Attachment File: Slide7.JPGSlide10.JPGSlide3.PNG
SWOT อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของสิงคโปร์

Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  5,397,084 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  12,423,984 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  6 ราย
    บุคคลทั่วไป:  792 ราย
 Copyright © 2008 - 2020 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand