หน้าที่   จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 56

ลำดับที่วันที่เสนอข่าวหัวข้อข่าวรูปบทความ
1. 04 Mar 2022 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนพฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนพฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565

อ่านรายละเอียด
2. 10 Nov 2021 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564

อ่านรายละเอียด
3. 09 Aug 2021 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2564

อ่านรายละเอียด
4. 05 May 2021 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมกราคม - เมษายน 2564
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมกราคม - เมษายน 2564

อ่านรายละเอียด
5. 04 Dec 2020 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนสิงหาคม - พฤศจิกายน 2563

อ่านรายละเอียด
6. 03 Aug 2020 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

อ่านรายละเอียด
7. 08 Jun 2020 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2563

อ่านรายละเอียด
8. 16 Sep 2019 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562

อ่านรายละเอียด
9. 03 Jul 2019 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

อ่านรายละเอียด
10. 05 Apr 2019 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2562
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2562

อ่านรายละเอียด
11. 22 Jun 2018 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561

อ่านรายละเอียด
12. 23 Apr 2018 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561

อ่านรายละเอียด
13. 30 Jan 2018 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนพฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561

อ่านรายละเอียด
14. 03 Jul 2017 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมิถุนายน 2560
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมิถุนายน 2560

อ่านรายละเอียด
15. 31 May 2017 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2560

อ่านรายละเอียด
16. 21 Feb 2017 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนธันวาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560

อ่านรายละเอียด
17. 01 Jul 2016 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2559

อ่านรายละเอียด
18. 02 Jun 2016 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2559

อ่านรายละเอียด
19. 03 Mar 2016 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนธันวาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559

อ่านรายละเอียด
20. 12 Feb 2016 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2558
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2558

อ่านรายละเอียด
21. 15 Sep 2015 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2558
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2558

อ่านรายละเอียด
22. 15 Jul 2015 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2558

อ่านรายละเอียด
23. 23 Mar 2015 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนธันวาคม 57 - กุมภาพันธ์ 58
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนธันวาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558

อ่านรายละเอียด
24. 26 Dec 2014 นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.2 / 2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน

อ่านรายละเอียด
25. 16 Dec 2014 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2557
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2557

อ่านรายละเอียด
26. 28 Nov 2014 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2557
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2557

อ่านรายละเอียด
27. 25 Nov 2014 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมีนาคม-เมษายน 2557
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมีนาคม - เมษายน 2557

อ่านรายละเอียด
28. 17 Nov 2014 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมกราคม- กุมภาพันธ์ 2557
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557

อ่านรายละเอียด
29. 01 Aug 2014 รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนพฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557
รายชื่อผู้ประกอบการพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนพฤศจิกายน 2556 - เมษายน 2557 ที่เผยแพร่ในวารสาร Plastics foresight ฉบับเดือน มกราคม- มีนาคม 2557 และ เมษายน-พฤษภาคม 2557

อ่านรายละเอียด
30. 07 Apr 2014 บริษัทพลาสติกที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2556


อ่านรายละเอียด
31. 21 Jan 2014 เอกสารการสัมมนา New Zealand Delegation on Investment in Thailand


อ่านรายละเอียด
32. 21 Jan 2014 เอกสารสัมนา Inbound Delegation from EU on Thailand as Gateway to ASEAN


อ่านรายละเอียด
33. 18 Jan 2013 เอกสารสัมมนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่เพื่ออุตสาหกรรมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน


อ่านรายละเอียด
34. 01 Feb 2012 มาตรการด้านภาษีอากร เพื่อฟื้นฟูการลงทุนจากวิกฤตอุทกภัย


อ่านรายละเอียด
35. 23 Dec 2011 สิทธิประโยชน์สำหรับกิจการผลิตวัสดุนาโน
การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ประเภท 2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโน หรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง (Manufactued Nano Material)

อ่านรายละเอียด
36. 02 Dec 2011 สิทธิประโยชน์ในการลงทุน
เพื่อให้เกิดการลงทุนในประเทศ ทาง BOI จึงได้มีการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆดังนี้

อ่านรายละเอียด
37. 03 Apr 2009 บีโอไอ นิคมมาบตาพุดหยุดลงทุน โครงการ3แสนล.รอความชัดเจนเขตควบคุมมลพิษ
BOI รับประกาศเขตควบคุมมลพิษ ส่งผลทำให้โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วกว่า 300,000 ล้านบาท หยุดลงทุน ! รอความชัดเจนของแผนปฏิบัติการท้องถิ่น ผู้ช่วย รมต.กระทรวงอุตสาหกรรมมึน ไม่รู้จะตอบคำถามนักลงทุนของการประกาศได้อย่างไร ด้านกรมโรงงานฯ ระบุคำสั่งศาลเป็นอุทาหรณ์ ดึงชุมชนมามีส่วนร่วม ทำโครงการลงทุน ป้องกันปัญหาฟ้องร้องในอนาคต

อ่านรายละเอียด
38. 31 Mar 2009 บีโอไอชงบอร์ด17เม.ย.เว้นภาษีนิติบุคคล
บีโอไอ ชงบอร์ด 17 เม.ย.นี้ อนุมัติยกเว้นภาษีนิติบุคคล 3 ปีผู้ประกอบการเพิ่มการผลิตสินค้าใหม่ๆ ในสายผลิตเดิม หวังกระตุ้นใช้กำลังผลิตเพิ่ม

อ่านรายละเอียด
39. 27 Mar 2009 บีโอไอเผยออเดอร์อุตฯไฟฟ้าไตรมาส2ฟื้น
บีโอไอเผยยอดสั่งซื้ออุตฯไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ในไตรมาสสองเพิ่มขึ้น หลังจากทรุดหนักในไตรมาสแรก คาดอาจเพิ่มโอทีทำงานพนักงาน

อ่านรายละเอียด
40. 20 Mar 2009 BOIเผยนักลงทุนเดิมลงทุนกว่า2.1หมื่นล้าน
บีโอไอ เผยผู้ประกอบการรายเดิมเดินหน้าขยายการลงทุนเพียบ 38 โครงการ จาก 51 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 2.1 หมื่นล้านบาท

อ่านรายละเอียด
41. 18 Mar 2009 บีโอไอเน้นจับคู่ธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์-อิเล็กฯ
บีโอไอเน้นจับคู่ผู้ประกอบการ สร้างตลาดให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อย ทั้งยานยนต์ อิเล็กทรอนิสก์ จัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายทั้งใน-ต่างประเทศ

อ่านรายละเอียด
42. 17 Mar 2009 บีโอไอ เฉา เอกชนชะลอ ทุน4แสนล.
เศรษฐกิจแย่ บริษัทใหญ่ชะลอลงทุนในไทยกว่า 4 แสนล้าน ส่วนบริษัทขนาดกลางลดจ้างแรงงานชั่วคราว 42%

อ่านรายละเอียด
43. 05 Mar 2009 บอร์ดบีโอไอเพิ่ม6กิจการรับสิทธิส่งเสริมลงทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)โดยมีนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ได้มีมติให้เพิ่มอีก 6กิจการได้รับส่งเสริมมาตรการพิเศษเร่งรัดลงทุน

อ่านรายละเอียด
44. 25 Feb 2009 บีโอไอกล่อมยุ่น หนุนลงทุนอิเล็กทรอนิกส์
บีโอไอบุกนครโอซาก้า กล่อมนักลงทุนญี่ปุ่นกว่า 250 ราย เข้าร่วมฟังมาตรการกระตุ้นการลงทุน พร้อมหารือยักษ์ใหญ่อิเล็กทรอนิกส์หวังดึงมาลงทุนในไทย

อ่านรายละเอียด
45. 23 Feb 2009 บีโอไอโรดโชว์ญี่ปุ่นรอบสองฟื้นลงทุน
บีโอไอจัดโรดโชว์ญี่ปุ่นรอบสองที่โอซากา หวังดึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาลงทุนในไทย

อ่านรายละเอียด
46. 12 Feb 2009 ยอดขอลงทุนบีโอไอเดือนม.ค.52 พุ่งแสนล้าน
บีโอไอเผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนเดือนม.ค.2552 อยู่ที่ 1 แสนล้านบาทสูงกว่าปีก่อนที่มียอดเพียง 2.35 หมื่นล้าน เป็นเพราะโครงการขนาดใหญ่

อ่านรายละเอียด
47. 08 Jan 2009 บีโอไอเร่งฟื้นความเชื่อมั่น จัดงาน นายกฯพบนักลงทุน
บีโอไอเตรียมจัดงานใหญ่ "นายกรัฐมนตรี พบนักลงทุน" หวังฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนไทยและต่างประเทศโดยเร็ว นายกฯอภิสิทธิ์เตรียมแจงมาตรการเร่งด่วนรองรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย พร้อมดูแลการลงทุนในประเทศใกลิด ป้องกันผลกระทบ

อ่านรายละเอียด
48. 18 Dec 2008 บีโอไอผนึกส่งออกเจาะตลาดเครื่องไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
"บีโอไอ" ผนึกกรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมหาตลาดส่งออกเครื่องไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ รับมือส่งออกชะลอตัวปีหน้า ชูจุดเด่นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมคุณภาพดีแย่งผู้ผลิตคุณภาพต่ำ แนะรัฐบาลเร่งสร้างความเชื่อมั่นผู้นำเข้าอิเล็กทรอนิกส์

อ่านรายละเอียด
49. 15 Dec 2008 บีโอไอจัดรัฐบาลใหม่พบนักลงทุนต่างชาติ
"บีโอไอ" เตรียมจัดเวทีนักธุรกิจต่างชาติพบรัฐบาลทันที หลังได้รัฐบาลชุดใหม่ พร้อมโรดโชว์นอก ฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

อ่านรายละเอียด
50. 08 Dec 2008 บีโอไอถกแบงก์ปล่อยกู้ผู้ประกอบการ
บีโอไอเตรียมหารือแบงก์พาณิชย์ ปล่อยสินเชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน พร้อมอัดฉีด 47 ล้านบาท สร้างศูนย์บ่มเพาะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่เอสเอ็มอีไทย ระบุอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ายังขยายการลงทุน

อ่านรายละเอียด
51. 05 Dec 2008 BoI rethinks ideas to lure back investors
The Board of Investment (BoI) will consider a major strategic revamp in a bid to revive investor confidence that has been damaged by political tensions that culminated in the eight-day seizure of Bangkok's two airports.

อ่านรายละเอียด
52. 10 Nov 2008 BOI งัดมาตรา 36(1) และ (2) อุ้ม 14 อุตฯ ยกเว้น ภาษีนำเข้าวัตถุดิบ
การเกิดวิกฤตการเงินโลกภาวะเศรษฐกิจซบเซาจะส่งผลกระทบมาถึงภาคการลงทุนและภาคอุตสาหกรรมไทยอย่าง หลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่รัฐบาลจะทำได้ก็คือ การหามาตรการหรือแนวทางมาช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เป็นฐานรากทางเศรษฐกิจของประเทศ

อ่านรายละเอียด
53. 07 Nov 2008 บีโอไอคลอดมาตรการกระตุ้นการลงทุนปี 51-52 ให้สิทธิประโยชน์สูงสุด แก่ 6 กลุ่มอุตสาหกรรม
บีโอไอคลอดมาตรการพิเศษ กระตุ้นการลงทุนปี 2551 - 2552 ให้สิทธิประโยชน์สูงสุดแก่ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เน้นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และฟื้นมาตรการช่วยเรื่องสภาพคล่องทางการเงินแก่กิจการที่ประกอบอยู่เดิม

อ่านรายละเอียด
54. 08 Jul 2008 เขตส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการได้แบ่งเขตการลงทุนออกเป็น 3 เขต ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใช้รายได้และสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ของแต่ละจังหวัดเป็นเกณฑ์

อ่านรายละเอียด
55. 08 Jul 2008 มาตรการในการให้การส่งเสริมการลงทุน สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก
มาตรการในการให้การส่งเสริมการลงทุน สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก

อ่านรายละเอียด
56. 26 Jun 2008 สิทธิประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนมากขึ้น

อ่านรายละเอียด

      หน้าที่   จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 56


Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  6,363,488 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  13,847,018 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  6 ราย
    บุคคลทั่วไป:  1,074 ราย
 Copyright © 2008 - 2022 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand