ทำเนียบผู้ประกอบการพลาสติก

หมวดจังหวัดที่ตั้ง

กระบี่ (3 )
กรุงเทพมหานคร (1380 )
กาญจนบุรี (13 )
กาฬสินธุ์ (8 )
กำแพงเพชร (3 )
ขอนแก่น (29 )
จันทบุรี (5 )
ฉะเชิงเทรา (88 )
ชลบุรี (267 )
ชัยนาท (2 )
ชัยภูมิ (8 )
ชุมพร (3 )
เชียงราย (12 )
เชียงใหม่ (22 )
ตรัง (1 )
ตราด (0 )
ตาก (10 )
นครนายก (2 )
นครปฐม (215 )
นครพนม (4 )
นครราชสีมา (51 )
นครศรีธรรมราช (5 )
นครสวรรค์ (7 )
นนทบุรี (112 )
นราธิวาส (7 )
น่าน (0 )
บึงกาฬ (1 )
บุรีรัมย์ (6 )
ปทุมธานี (218 )
ประจวบคีรีขันธ์ (7 )
ปราจีนบุรี (31 )
ปัตตานี (2 )
พระนครศรีอยุธยา (102 )
พะเยา (1 )
พังงา (0 )
พัทลุง (3 )
พิจิตร (2 )
พิษณุโลก (8 )
เพชรบุรี (15 )
เพชรบูรณ์ (6 )
แพร่ (3 )
ภูเก็ต (6 )
มหาสารคาม (4 )
มุกดาหาร (4 )
แม่ฮ่องสอน (0 )
ยโสธร (2 )
ยะลา (1 )
ร้อยเอ็ด (10 )
ระนอง (1 )
ระยอง (110 )
ราชบุรี (15 )
ลพบุรี (12 )
ลำปาง (4 )
ลำพูน (20 )
เลย (2 )
ศรีสะเกษ (4 )
สกลนคร (1 )
สงขลา (37 )
สตูล (0 )
สมุทรปราการ (619 )
สมุทรสงคราม (2 )
สมุทรสาคร (610 )
สระแก้ว (1 )
สระบุรี (17 )
สิงห์บุรี (10 )
สุโขทัย (1 )
สุพรรณบุรี (16 )
สุราษฎร์ธานี (9 )
สุรินทร์ (4 )
หนองคาย (6 )
หนองบัวลำภู (1 )
อ่างทอง (3 )
อำนาจเจริญ (1 )
อุดรธานี (8 )
อุตรดิตถ์ (3 )
อุทัยธานี (1 )
อุบลราชธานี (11 )


Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  6,067,725 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  13,411,415 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  - ราย
    บุคคลทั่วไป:  364 ราย
 Copyright © 2008 - 2021 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand