ทำเนียบผู้ประกอบการพลาสติก

หมวดจังหวัดที่ตั้ง

กระบี่ (3 )
กรุงเทพมหานคร (1388 )
กาญจนบุรี (15 )
กาฬสินธุ์ (10 )
กำแพงเพชร (6 )
ขอนแก่น (36 )
จันทบุรี (5 )
ฉะเชิงเทรา (96 )
ชลบุรี (301 )
ชัยนาท (2 )
ชัยภูมิ (12 )
ชุมพร (4 )
เชียงราย (14 )
เชียงใหม่ (23 )
ตรัง (1 )
ตราด (0 )
ตาก (11 )
นครนายก (2 )
นครปฐม (230 )
นครพนม (4 )
นครราชสีมา (58 )
นครศรีธรรมราช (7 )
นครสวรรค์ (7 )
นนทบุรี (120 )
นราธิวาส (7 )
น่าน (0 )
บึงกาฬ (2 )
บุรีรัมย์ (7 )
ปทุมธานี (226 )
ประจวบคีรีขันธ์ (9 )
ปราจีนบุรี (33 )
ปัตตานี (2 )
พระนครศรีอยุธยา (111 )
พะเยา (2 )
พังงา (0 )
พัทลุง (3 )
พิจิตร (4 )
พิษณุโลก (8 )
เพชรบุรี (17 )
เพชรบูรณ์ (6 )
แพร่ (6 )
ภูเก็ต (8 )
มหาสารคาม (5 )
มุกดาหาร (4 )
แม่ฮ่องสอน (0 )
ยโสธร (3 )
ยะลา (1 )
ร้อยเอ็ด (14 )
ระนอง (1 )
ระยอง (120 )
ราชบุรี (17 )
ลพบุรี (14 )
ลำปาง (4 )
ลำพูน (22 )
เลย (2 )
ศรีสะเกษ (4 )
สกลนคร (4 )
สงขลา (37 )
สตูล (1 )
สมุทรปราการ (635 )
สมุทรสงคราม (3 )
สมุทรสาคร (650 )
สระแก้ว (1 )
สระบุรี (19 )
สิงห์บุรี (9 )
สุโขทัย (2 )
สุพรรณบุรี (17 )
สุราษฎร์ธานี (9 )
สุรินทร์ (6 )
หนองคาย (6 )
หนองบัวลำภู (1 )
อ่างทอง (4 )
อำนาจเจริญ (3 )
อุดรธานี (12 )
อุตรดิตถ์ (4 )
อุทัยธานี (1 )
อุบลราชธานี (14 )


Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  6,363,511 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  13,847,041 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  6 ราย
    บุคคลทั่วไป:  1,097 ราย
 Copyright © 2008 - 2022 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand