Power by Plastics Intelligence Unit

- ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก


  ข้อมูลประจำปี     บริษัท แพค แอนด์ เซฟ จำกัด ผู้นำในการผลิตถุงพลาสติกย่อยสลายและถุงพลาสติกทุกชนิด เปิดดำเนินงานมากว่า 20 ปี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงคุณภาพสินค้า และการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามกำหนด พร้อมทั้งให้การรับประกันในสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพ และการบริการ บริษัทฯใส่ใจในการพัฒนาและปรับปรุง สินค้า รวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน อาคารสถานที่ เครื่องจักรอุปกรณ์ ระเบียบปฎิบัติงาน พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ


ที่อยู่สำนักงาน:    
โทรศัพท์:

แฟกซ์:


ผู้ติดต่อ: ตำแหน่ง:
อีเมลล์: เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง: (ค.ศ.)  ทุนจดทะเบียน:   (ล้านบาท)
โครงสร้างผู้ถือหุ้น: ไทย (%) ต่างชาติ
ประเทศ
-

องค์กรที่เป็นสมาชิก:

โรงงานที่  1.  เลขทะเบียนกรมโรงงาน -
ที่อยู่โรงงาน: 1/5 หมู่ 7 ถนนลำลูกกา คลอง 4 ตำบลลาดสวาย
ลําลูกกา ปทุมธานี  12150
โทรศัพท์: 02-533-2626 แฟกซ์: 02-5332128