ทำเนียบผู้ประกอบการพลาสติกทำเนียบผู้ประกอบการพลาสติกหมวดจังหวัดที่ตั้ง - อุดรธานี

ลำดับชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสารผลิตภัณฑ์
1. โรงงาน อีสานพลาสติก 149 หมู่ที่ 5 ซอยบ้านหนองเตาเหล็ก ถนนรอบเมือง ตำบลบ้านเลื่อม เมือง อุดรธานี 41000 042-214678, 084-5112100 042-214678 แกลลอนพลาสติก
2. บจก.จึงจิบเชียงรีไซเคิล 2008 600 หมู่ 16 ตำบลหนองนาคำ เมือง อุดรธานี 41000 081-3202057, 042-290330 - เศษพลาสติกรีไซเคิล
3. บจก.ซัน เล่อ (ประเทศไทย) 789 ม.1 ถ.บ้านหนองนาคำ-บ้านสามพร้าว ต.หนองนาคำ เมือง อุดรธานี 41000 086-8865865 - ขวดพลาสติก PET
4. บจก.วีโฟร์โปรดักซ์ 148/2 ถนนประชารักษา ตำบล หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 042-222744 042-245272 ขวดน้ำดื่ม PET
5. บจก.กิจเจริญพลาสติก 455 หมู่ที่ 10 ตำบลสามพร้าว เมือง อุดรธานี 41000 042-349839 042-3499388-9 เกล็ดพลาสติก PP,HDPE
6. บจก.เตชะเจริญรุ่งเรืองเดช 118/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี เมือง อุดรธานี 41000 085-0127629 042-201300 เศษพลาสติก PE,PP
7. โรงงาน ศ.รุ่งเรือง 46/2 ตำบลหมากแข็ง เมือง อุดรธานี 41000 042-201552 042-204552 คัดแยกของเก่ารวมพลาสติกด้วย
Copyright © 2008-2015 Plastics Institute of Thailand Web Managed by Petroleum Institute of Thailand