ทำเนียบผู้ประกอบการพลาสติกทำเนียบผู้ประกอบการพลาสติกหมวดจังหวัดที่ตั้ง - อุดรธานี

ลำดับชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรสารผลิตภัณฑ์
1. โรงงาน เกษมศักดิ์ 789 ม.1 ถ.บ้านหนองนาคำ-บ้านสามพร้าว ต.หนองนาคำ เมือง อุดรธานี 41000 086-8865865 - ขวดพลาสติก PET
2. บจก.วีโฟร์โปรดักซ์ 148/2 ถ.ประชารักษา ต.หมากแข้ง เมือง อุดรธานี 41000 042-222-744 042-245-272 ขวดน้ำดื่ม PET
3. โรงงาน อีสานพลาสติก 149 ม.5 ซ.บ้านหนองเตาเหล็ก ถ.รอบเมือง ต.บ้านเลื่อม เมือง อุดรธานี 41000 042-214-678 042-214-678 แกลอนพลาสติก
4. บจก.กิจเจริญพลาสติก 455 หมู่ที่ 10 ตำบลสามพร้าว เมือง อุดรธานี 41000 042-349839 042-3499388-9 เกล็ดพลาสติก PP,HDPE
5. บจก.เตชะเจริญรุ่งเรืองเดช 118/1 หมู่ที่ 7 ตำบลนาดี เมือง อุดรธานี 41000 085-0127629 042-201300 เศษพลาสติก PE,PP
6. โรงงาน ศ.รุ่งเรือง 46/2 ตำบลหมากแข็ง เมือง อุดรธานี 41000 042-204-554 042-204-552 คัดแยกของเก่ารวมพลาสติกด้วย
7. บจก.จึงจิบเชียงรีไซเคิล 2008 600 หมู่ 16 ตำบลหนองนาคำ เมือง อุดรธานี 41000 081-3202057, 042-290-330 042-290-371 เศษพลาสติกรีไซเคิล
8. บจก.เหล่ากำเนิด พีอีที (2016) 181 หมู่6 ต.กุดสระ เมือง อุดรธานี 41000 094-5246299 - รับจ้างเป่าภาชนะพลาสติก
Copyright © 2008-2017 Plastics Institute of Thailand Web Managed by Petroleum Institute of Thailand