จัดทำโดย Plastic Intelligence Unit

- ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกคอมพาวด์และเม็ดสีมาสเตอร์แบทช์


  ข้อมูลประจำปี 


สถาบันพลาสติก
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
REACH Information
REACH talk
Petroleum Institute of Thailand
Legal Database System


Rotointrend.com
กรีนไทยโปรดักส์
BASF: Plastic Additives
http://www.coolblock.co.th