จัดทำโดย Plastic Intelligence Unit

- ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก


  ข้อมูลประจำปี 


สถาบันพลาสติก
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
REACH Information
REACH talk
Petroleum Institute of Thailand
Legal Database System


บริษัท ตากสินพลาสติก จำกัด: ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยหุ้มลวด: ผู้ผลิตลวดหุ้มพลาสติก, เคเบิ้ลไทร์, ท่อทองแดงหุ้มพลาสติก
บริษัท ไทยโพลีเคมิคอล จำกัด: ผู้ผลิตสารเติมแต่งสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
บริษัท ซินโก เทคโนโลยี จำกัด: ผู้ผลิตเครื่องเป่าขวดพลาสติก เครื่องเป่าขวดเพ็ท เครื่องบดเม็ดพลาสติก เครื่องผสมเม็ดพลาสติก
บริษัท เบสท์เวิลด์ อินเตอร์เทรด: ผู้ผลิตฟิล์มหด
Rotointrend.com
กรีนไทยโปรดักส์
BASF: Plastic Additives
http://www.coolblock.co.th
ผลิตภัณฑ์หลัก:
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
ท่อน้ำ PVC
ข้อต่อ PVC
กลุ่มผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม:

กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ

ก่อสร้าง Construction