จัดทำโดย Plastic Intelligence Unit

- ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก


  ข้อมูลประจำปี 


สถาบันพลาสติก
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
REACH Information
REACH talk
Petroleum Institute of Thailand
Legal Database System


Rotointrend.com
กรีนไทยโปรดักส์
BASF: Plastic Additives
http://www.coolblock.co.th
ผลิตภัณฑ์หลัก:
ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
ถุงพลาสติก HDPE
กลุ่มผลิตภัณฑ์:
ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรม:

กลุ่มอุตสาหกรรม

ภาษาอังกฤษ

บรรจุภัณฑ์ Packaging