Office of Industrial Economics
75/6 Rama VI Road,
Rajathevee, Bangkok,Thailand
Tel : 02-2024371Plastics Institute of Thailand
11th Floor, Energy Complex Building B
555/2 Vibhavadi Rangsit Road,
Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel : 02-537-0440 Ext. 403, 407
Fax : 02-537-0449
Email : piu@ptit.orgPlastics Institute of Thailand
2nd Floor MIDI Building,
86/6 Soi Treemit, Rama 4 Road,
Kluaynumthai, Klongtoey,
Bangkok 10110
Tel : 02-391-5340-3
Fax : 02-712-3341ท่านสามารถแนะนำ ติชม หรือแสดงความคิดเห็น ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างถึงเรา
ชื่อ-นามสกุล *
อีเมล์ *
เบอร์โทร
ข้อความ *
แผนที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแผนที่สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย


Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  6,363,474 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  13,847,004 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  6 ราย
    บุคคลทั่วไป:  1,060 ราย
 Copyright © 2008 - 2022 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand