คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาระหว่างวันที่
ถึงวันที่
      หน้าที่   จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 54

ลำดับที่วันที่เสนอข่าวหัวข้อข่าวรูปบทความ
1. 21 Feb 2022 บีโอไอหนุนผู้ประกอบการ ลงทุนเพิ่ม พร้อมรับ “สิทธิประโยชน์ท็อปอัพ”
บีโอไอ แนะ “นักลงทุนกลุ่มลูกค้าเดิม” ขอรับสิทธิเพิ่ม ได้ประโยชน์สองเด้ง ทั้งยกระดับกิจการพร้อมท็อปอัพสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ ผ่านมาตรการ Merit-based Incentives และปรับปรุงประสิทธิภาพ

อ่านรายละเอียด
2. 18 Feb 2022 สสว.อัดงบ 400 ล้านบาทเปิดตัว BDS ช่วย SME ยกระดับมาตรฐาน จ่ายสูงสุด 200,000 บาทต่อราย
สสว.เร่งช่วยเหลือ SME 5,000 กว่ารายให้ได้รับการพัฒนายกระดับมาตรฐาน ผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS หรือมาตรการเอสเอ็มอีคนละครึ่ง คาดเป็นการสร้างโมเดลใหม่ในการพัฒนาธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

อ่านรายละเอียด
3. 21 Jan 2022 บีโอไอเคาะมาตรการกระตุ้นลงทุนปี 65 หนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ – ดึงดูดการลงทุนกลุ่ม Deep Tech
บอร์ดบีโอไอไฟเขียวมาตรการส่งเสริมการลงทุนปี 65 กระตุ้นโครงการลงทุน สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังโควิด พร้อมส่งเสริมย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี AIT และ วว. มุ่งดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) ต่อยอดนวัตกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต เพื่อหนุนไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาค

อ่านรายละเอียด
4. 29 Oct 2021 บีโอไอ หนุนผู้ประกอบการร่วมมาตรการเศรษฐกิจฐานราก ช่วยองค์กรท้องถิ่นกู้วิกฤตน้ำท่วม
บีโอไอส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพช่วยเหลือองค์กรท้องถิ่น ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยพื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจากสถานการณ์น้ำท่วม

อ่านรายละเอียด
5. 19 Oct 2021 บีโอไอเร่งยกระดับผู้ประกอบการสู่ Industry 4.0 พร้อมขยายเวลามาตรการสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับ SMEs
บอร์ดบีโอไออนุมัติมาตรการสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมและบริการให้เป็นระบบอัจฉริยะ และก้าวไปสู่ Industry 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมขยายระยะเวลามาตรการหนุน SMEs เพื่อเร่งสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อ่านรายละเอียด
6. 01 Jul 2021 EXIM BANKขานรับคลัง ออกมาตรการช่วยลูกหนี้
EXIM BANK ขานรับกระทรวงการคลัง ออกมาตรการ "ซ่อม สร้าง เสริม" ช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าและผู้ประกอบการไทยจากโควิด-19

อ่านรายละเอียด
7. 01 Jul 2021 บีโอไอ เร่งดึงทุนนวัตกรรม – เทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มสิทธิยกเว้นภาษี ‘เซมิคอนดักเตอร์ - ดิจิทัล – บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ’
บอร์ดบีโอไอเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับปรุงนโยบายเพิ่มสิทธิประโยชน์จูงใจให้เกิด กิจกรรมวิจัยพัฒนา และการฝึกอบรม

อ่านรายละเอียด
8. 11 May 2021 "SME D Bank" พักชำระหนี้เงินต้นถึงสิ้นปี 64 หนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
SME D Bank พักชำระหนี้เงินต้นยาวถึงสิ้นปี-สินเชื่อรายเล็กวงเงิน 3 ล.ช่วยเอสเอ็มอีสู้วิกฤติโควิด-19

อ่านรายละเอียด
9. 05 May 2021 มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเเพื่อชำระหนี้ (พักทรัพย์ พักหนี้)
เพื่อลดภาระทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งได้รับผลกระทบและต้องใช้ระยะเวลานานในการฟื้นตัว

อ่านรายละเอียด
10. 20 Apr 2021 มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู)
ช่วยเหลือด้านสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

อ่านรายละเอียด
11. 04 Dec 2020 ครม.เห็นชอบ บสย. ค้ำประกัน สินเชื่อ SME 1.75 แสนล้านบาท


อ่านรายละเอียด
12. 20 Jul 2020 มาตราการแฟคตอริ่งเสริมสภาพคล่อง SMEs ระยะที่ 2
เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นคู่ค้าภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชน

อ่านรายละเอียด
13. 19 Jun 2020 ครม.อนุมัติขยายเวลามาตรการเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ SMEs หรือ มาตรการพี่ช่วยน้อง
เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัทขนาดใหญ่ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีสินทรัพย์ถาวรเกิน 200 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานเกิน 200 คน เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่าย

อ่านรายละเอียด
14. 25 May 2020 มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (soft loan) ของแบงก์ชาติ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้

อ่านรายละเอียด
15. 19 May 2020 ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโรงงานจำพวก 2 และ 3 ทุกขนาดทั่วประเทศ 1 ปี
สืบเนื่องมาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563

อ่านรายละเอียด
16. 16 Sep 2019 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก


อ่านรายละเอียด
17. 11 Jun 2018 บอร์ดบีโอไอหนุนลงทุน “สมาร์ทซิตี้” พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานทุกพื้นทั่วประเทศ


อ่านรายละเอียด
18. 23 Apr 2018 SME Development Bank เดินหน้าปล่อย ‘Soft Loan เสริมแกร่ง ระยะ 2’ ชูปรับ 3 เงื่อนไขเอื้อเอสเอ็มอี 10 S-Curve ถึงแหล่งทุนหนุนยกระดับธุรกิจ


อ่านรายละเอียด
19. 09 Feb 2018 ก.อุตฯ ยันร่างพ.ร.บ.อีอีซีดีทั้งนักลงทุนและประชาชนลุยโรดโชว์มี.ค.ดึงลงทุน
กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมโหมโรดโชว์ดึงลงทุนทั้งในและต่างประเทศมี.ค.นี้หลัง”สนช.”ไฟเขียวร่างพ.ร.บ.อีอีซี แล้วเมื่อ 8 ก.พ.นี้ มั่นใจจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและภาคประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะภาคประชาชนที่จะมีการตั้งกองทุนดูแลเยียวยา หนุนการศึกษา ประเดิม 1,00

อ่านรายละเอียด
20. 19 Jan 2018 “อุตตม” เปิดแผนขับเคลื่อน SMEs ปี 61


อ่านรายละเอียด
21. 24 Nov 2017 บอร์ดบีโอไอเสริมแกร่งมาตรการอีอีซีพร้อมเปิดส่งเสริม “ศูนย์กลางการค้า” ดันไทยสู่ศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค


อ่านรายละเอียด
22. 29 May 2017 ก.อุตฯเตรียมเปิดศูนย์ ITC หนุน นวัตกรรม R&D โมเดลเยอรมนี
นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความสำเร็จในการประสานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) ในประเทศไทยว่า

อ่านรายละเอียด
23. 27 Jan 2017 BOI ประกาศที่ 1/2557 มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต


อ่านรายละเอียด
24. 26 May 2016 กรมโรงงาน หารือญี่ปุ่น เตรียมตั้งศูนย์ S-Curve


อ่านรายละเอียด
25. 19 Apr 2016 จับตาเจรจา TIFA ไทย-สหรัฐ ครั้งแรกรอบ 13 ปี
อภิรดี บินถก TIFA กับสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบ 13 ปี แก้ปมปัญหาการค้า หวังดันยอดส่งออกปี 59 โต 3%

อ่านรายละเอียด
26. 08 Feb 2016 ประกาศราชกิจจาฯ "พ.ร.ก.นิรโทษกรรมภาษีเอสเอ็มอี" รอบบัญชีปี 58 มีผล 1ม.ค.59
พระราชกำหนดมีเป็นกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาอากรตามประมวลรัษฎากรให้กับผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

อ่านรายละเอียด
27. 05 Feb 2016 กลุ่มปิโตรฯ ลุ้นบอร์ดบีโอไอ ดัน 6 นิยามหนุนทุน 5 แสนล้าน
แผนการลงทุนคลัสเตอร์ปิโตรเคมี

อ่านรายละเอียด
28. 26 Nov 2015 BOI ให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี เพิ่ม 10 กิจการเป้าหมายใน SEZ
บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการลงทุน ครอบคลุมคำขอตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เพิ่ม 10 กิจการเป้าหมายใน SEZ

อ่านรายละเอียด
29. 15 Sep 2015 บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน หมวด 6
บัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนทั่วไป หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

อ่านรายละเอียด
30. 17 Jul 2015 โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ
โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ วันที่มีมติ 16/06/2558

อ่านรายละเอียด
31. 15 Jul 2015 BOI สนับสนุน SME ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ผ่อนปรนเงื่อนไข สำหรับ SME ที่จะลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเงินลงทุน 5 แสนบาท ก็สามารถยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนได้

อ่านรายละเอียด
32. 14 Jul 2015 ส่งเสริมการลงทุน 17 โครงการใหญ่ มูลค่ากว่า 43,000 บาท
บอร์ดบีโอไออนุมัติส่งเสริมการลงทุนใน 17 โครงการ เงินลงทุนรวมกว่า 43,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และผลิตไฟฟ้จากพลังงานทางเลือก

อ่านรายละเอียด
33. 29 Apr 2015 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2559-2564
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมนั้นจะให้ความสำคัญกับการสร้างโครงสร้าง พื้นฐานและโครงสร้างสนับสนุนสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคงในการต่อยอด สำหรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมรายย่อยในแต่ละประเภทได้ บนบริบทความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ที่จะเกิดขึ้น โดยทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จัดทำขึ้น ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

อ่านรายละเอียด
34. 07 Apr 2015 บีโอไอรุกส่งเสริมกิจการเอสเอ็มอี ห้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
บีโอไอจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจสมาชิกหอการค้าไทย-สภาหอกว่า 300 ราย แจงเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์ใหม่ พร้อมเดินหน้าส่งเสริมความแข็งแกร่งกิจการเอสเอ็มอี ทั้งการให้สิทธิประโยชน์รวมถึงจัด กิจกรรมเปิ ดเวทีแสดงศักยภาพผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเชื่อมโยงไทย

อ่านรายละเอียด
35. 07 Apr 2015 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2557-2561

อ่านรายละเอียด
36. 19 Dec 2014 จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้
เร่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เร่งนำเครื่องจักรของตนเองเข้ามาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำใบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อ ลักษณะเช่นเดียวกับโฉนดที่ดิน หรือสมุดจดทะเบียนรถยนต์

อ่านรายละเอียด
37. 27 Oct 2014 Investment Opportunities in Thailand


อ่านรายละเอียด
38. 13 Sep 2013 ยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์


อ่านรายละเอียด
39. 26 Aug 2013 บริษัทออสเตรเลีย สนใจหาผู้ร่วมทุนผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไฮบริด


อ่านรายละเอียด
40. 21 Aug 2013 กระทรวงอุตสาหกรรมหนุนธุรกิจไทยบุกตลาดเออีซี


อ่านรายละเอียด
41. 15 Aug 2013 BOI สนับสนุนให้มีการลงทุนในอินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม


อ่านรายละเอียด
42. 11 Jul 2013 โครงการต่างๆในปี 2555 ของสถาบันพลาสติกที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก


อ่านรายละเอียด
43. 19 Jun 2013 บอร์ดบีโอไอเคาะกรอบเวลาคลอดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่


อ่านรายละเอียด
44. 13 May 2013 การเตรียมความพร้อมด้านอุตสาหกรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
- การเตรียมความพร้อมด้านอุตสาหกรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน เป็นการรวบรวมการนำเสนอรายงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ในแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรม (2555-2574)

อ่านรายละเอียด
45. 08 Apr 2013 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
จัดทำโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2556

อ่านรายละเอียด
46. 22 Mar 2013 กรมโรงงาน เร่งจัดพื้นที่อุตสาหกรรมใหม่ทั่วประเทศ


อ่านรายละเอียด
47. 15 Mar 2013 ประกาศกระทรวงอุตสาหรกรม เรื่องหลักเกณณ์การนำเข้า หรือมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
หลักเกณฑ์การนำเข้า หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบพ.ศ. 2556

อ่านรายละเอียด
48. 21 Jan 2013 ผลักดันอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของประเทศไทย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ของประเทศไทย โดย สนช. จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการกำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนที่นำทางแห่งชาติ “การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” ระยะที่ 1 และ 2 (พ.ศ. 2551-2558)”

อ่านรายละเอียด
49. 10 Oct 2012 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เร่งเดินหน้าเพิ่มมาตรการกระตุ้นธุรกิจพลาสติกชีวภาพ หลังทั่วโลกตื่นตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม


อ่านรายละเอียด
50. 26 Jun 2012 อบรมฟรี กลยุทธ์การตลาดและโอกาสในการส่งออกของผลิตภัณฑ์พลาสติกไทย


อ่านรายละเอียด
51. 30 Dec 2011 การจัดตั้งสถาบันพลาสติก
สถาบันพลาสติกจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกให้เกิดผลในทางปฏิบัติและภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

อ่านรายละเอียด
52. 01 Feb 2011 แนวทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย ปี 2552-56
แนวทางการเจรจาการค้า ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อ่านรายละเอียด
53. 24 Jun 2008 นโยบายการให้การส่งเสริมตามมาตรา 36(1) และ 36(2)
การยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น สำหรับการผลิตเพื่อส่งออก

อ่านรายละเอียด
54. 29 May 2008 สรุปประเด็นข่าวสำคัญ - ประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551
สศอ.ผนึกเอกชนทำยุทธศาสตร์พลาสติก : นายดิเรก รัตนวิชช์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปี 2551 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้มีนโยบายในการจัดทำแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันพลาสติกไทยในตลาดโลก ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยงการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ ได้ร่วมกับภาคเอกชน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย จัดทำแผนยุทธศาสตร์นี้ขึ้นมา โดยมีแนวทางการดำเนินงานหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและการจัดการ 2.การเพิ่มความสามารถทางการตลาด และ 3.การสร้างฐานข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติก

อ่านรายละเอียด

      หน้าที่   จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 54


Disclaimer
    เว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยได้มีการรวบรวม เรียบเรียง ข่าวสารต่างๆ จากในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ทางเว็บไซต์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข่าว จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข่าวสารในเว็บไซต์ไปใช้
  สถิติ รวมตั้งแต่วันที่เปิดให้บริการเดือนกันยายน 2551
    ผู้เข้าชม:  6,363,492 ราย
    หน้าที่เข้าชม:  13,847,022 ครั้ง
  สถิติประจำวัน
    สมาชิก:  6 ราย
    บุคคลทั่วไป:  1,078 ราย
 Copyright © 2008 - 2022 Plastics Institute of Thailand

Website managed by Plastics Institute of Thailand