ข่าวความรู้เบื้อต้น Bioplastics


ข่าว
  ข่าวความรู้เบื้อต้น Bioplastics 
คำที่ต้องการค้นหา
ค้นหาระหว่างวันที่ ถึงวันที่  
      หน้าที่   จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7

ลำดับที่วันที่เสนอข่าวหัวข้อข่าวรูปบทความ
1. 10 Nov 2015 พลาสติกชีวภาพ Master Batch จากวัสดุ 2G ผลิตโดย Vanetti ได้รับการรับรองแล้ว
บริษัท Vanetti ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพ Master Batch จากวัสดุ 2nd Generation ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Biomasterbatches ได้รับการรับรองจาก Vincotte OK Compost เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการพัฒนาพลาสติกชีวภาพชนิดนี้ เป็นการเน้นที่การวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างในระดับโมเลกุล และมีการปรับโครงสร้างทางเคมีเพื่อให้วัสดุสามารถขึ้นรูป พร้อมทั้งยังสามารถผสมสีได้ด้วย

อ่านรายละเอียด
2. 25 Aug 2015 วัสดุชีวภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
จากการศึกษาของ Wageningen UR ในปี 2012 ภายใต้โครงการ Sustain การศึกษามีชื่อว่า Biobased Performance Materials (BPM) ซึ่งทำการศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมของวัสดุที่ผลิตจากปิโตรเลียมและผลิตจากวัสดุชีวภาพ ในหลายกรณี เช่น การปล่อย CO2 และการใช้พลังงานจากการผลิตวัสดุชีวภาพ เป็นต้น ซึ่งพบว่า การผลิตวัสดุชีวภาพปล่อย CO2 น้อยกว่าและใช้พลังงานมีประสิทธิภาพมากกว่าเปรียบเทียบกับวัสดุที่ผลิตจากปิโตรเลียม ยกตัวอย่างเช่น การผลิต PUR หรือ Polyurethane จากปิโตรเคมี 1 กิโลกรัม ปล่อย CO2 4.7 กิโลกรัม ในขณะที่ PUR ชีวภาพ ปล่อย CO2 เพียง 4.0 กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ยังใช้พลังงานมากในการผลิต ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายในการผลิตวัสดุชีวภาพที่จะต้องหาวิธีการที่ใช้พลังงานที่น้อยกว่าเดิม ซึ่งอาจจะต้องพัฒนากระบวนการทางเคมีใหม่ทั้งหมด ถ้าเป็นไปได้

อ่านรายละเอียด
3. 29 May 2015 โครงการพัฒนาวัสดุชีวภาพประสิทธิภาพสูงได้รับการรับรองแล้ว 9 โครงการ
เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ทาง the Chemical of Advanced Materials Council ได้อนุมัติโครงการพัฒนาวัสดุชีวภาพประสิทธิภาพสูง 9 โครงการ โดยงานวิจัยจะพัฒนาวัสดุหลายประเภท เช่น วัสดุผลิตเป็นหลังคา พรม จาก Bitumen ชีวภาพ, หมึกพิมพ์จากวัสดุชีวภาพ

อ่านรายละเอียด
4. 31 Oct 2014 พลาสติกชีวภาพ มันดีจริงเหรอ
พลาสติกชีวภาพ คือพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากแหล่งชีวภาพ ได้แก่ ต้นไม้ จุลชีพต่างๆ ซึ่งพลาสติกแบบดั้งเดิมนั้นผลิตจากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่วัตถุดิบจากแหล่งชีวภาพ โดยคนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ว่า พลาสติกชีวภาพนั้นย่อยสลายได้ดีกว่าพลาสติกแบบดั้งเดิม ปัญหาของการใช้พลาสติกแบบดั้งเดิม คือ มันย่อยสลายยาก ใช้เวลาในการย่อยสลายที่ยาวนาน เนื่องจากโมเลกุลของพลาสติกมีขนาดใหญ่มาก โดยประมาณแล้วจะมีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 10,000 กรัมต่อโมล เทียบกับน้ำซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 18 กรัมต่อโมลเท่านั้นเอง และนอกจากนี้ยังปัญหาเรื่องสารอันตราย ที่ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งยังตกค้างอยู่ในพลาสติก ซึ่งจะทำให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำและสัตว์น้ำ เช่น สารเคมีจำพวก Polychlorinated Biphenyls, Nonylphenols และอนุพันธ์ของ DDT เป็นต้น อีกทั้งยังมีสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร เช่น Bisphenol-A, Phthalates และ Nonylphenols เป็นต้น

อ่านรายละเอียด
5. 24 Oct 2014 5 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการลงทุนในระบบโรงกลั่นชีวภาพในสหรัฐอเมริกาที่ไทยควรนำมาพิจารณา
ช่วงที่ผ่านมามีการเปิดตัวโครงการและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นชีวภาพ ของหลายบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัท POET-DSM Advanced Biofuels จากโครงการ LIBERTY Project ของบริษัท Abengoa ผู้ผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส ตั้งอยู่ใน Hugoton รัฐ Kansas และหน่วยสนับสนุนการผลิตพลาสติกชีวภาพของบริษัท INEOS ที่ Vero Beach ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเสมือนทิศทางในการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาให้เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านไปยังการใช้พลังงานงานสะอาดในอนาคต

อ่านรายละเอียด
6. 18 Oct 2013 การศึกษาการเปรียบเทียบระหว่างพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและพลาสติกที่ย่อยสลายได้แบบออกโซ
พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ ทั้งนี้พลาสติกที่ย่อยสลายได้จะสัมพันธ์กับฟิล์มจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและขยะจากเศษอาหาร พลาสติกที่ย่อยสลายได้แบบออกโซเป็นพลาสติกที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการทิ้งขยะ การใช้ พลาติกชีวภาพเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก เนื่องจากมีปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อประสิทธิภาพการย่อยสลายได้เช่น วัตถุดิบและการนำไปใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับการจัดการพลาสติกเมื่อหมดอายุการใช้งาน และการกำหนดความหมายของคำเฉพาะต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าใจชัดเจน ไม่สับสนระหว่างคำว่า พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และพลาสติกที่ย่อยสลายได้แบบออกโซ ผลการศึกษาหลักประกอบไปด้วย

อ่านรายละเอียด
7. 30 Apr 2013 พลาสติกชีวภาพไม่ได้เป็นภัยต่อห่วงโซ่อาหาร
สมาคม European Bioplastics กล่าวว่าสัดส่วนของพลาสติกชีวภาพในปี 2554 คิดเป็นเพียง 0.006% ของพื้นที่เกษตรกรรมโลก ซึ่งแทบจะแข่งขันกับสัดส่วนห่วงโซ่อาหารไม่ได้เลย

อ่านรายละเอียด

      หน้าที่   จาก 1: จำนวนข้อมูลทั้งหมด 7
Copyright © 2008-2022 Plastics Institute of Thailand Web Managed by Plastics Institute of Thailand