หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook


เดือนพฤษภาคม ดัชนีผลผลิต ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) -3.99% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก ลดลง 9.86% จากสินค้ายางพารา เครื่องประดับ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ลดลง 5.74% จากสินค้ารถยนต์ปิคอัพ น้ำตาลและเฟอร์นิเจอร์
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 0.08%  จากสินค้าน้ำมันปาล์ม เครื่องดื่มไม่มีแอกอฮอล์เบียร์และโลหะพื้นฐาน

http://indexes.oie.go.th/industrial_status.aspx?idContent=1074

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง
โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online

http://indexes.oie.go.th/
**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม 
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

รวบรวมข้อมูลและจัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก 
โทร 0 2391 5340 ต่อ 311-313

#สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand #PIC
Website: http://www.thaiplastics.org/document.php?category=25
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43