หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook


เดือนมิถุนายน ดัชนีผลผลิต ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) -5.54% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก ลดลง 9.52% สินค้ายางพารา ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เครื่องประดับ ผลไม้แปรรูปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ลดลง 2.00% จากสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป โลหะพื้นฐาน อาหารสัตว์ เม็ดพลาสติก
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ ลดลง 8.04% จากสินค้ารถยนต์ ผ้าทอ น้ำตาล รถจักรยานยนต์ เป็นหลัก


ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศง่ายๆ ด้วยตนเอง
โดยการตอบแบบสำรวจข้อมูลผ่านช่องทาง Online


**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม 
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**

รวบรวมข้อมูลและจัดทำโดย : ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก 
โทร 0 2391 5340 ต่อ 311-313
#สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand #PIC
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43