หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook


เดือนสิงหาคม ดัชนีผลผลิต ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) -9.34% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก ลดลง 8.94% จากสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ยางพารา

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ลดลง 2.54 % จากสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง โลหะพื้นฐาน เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ ลดลง 23.57% จากสินค้ารถยนต์ น้ำตาลและสิ่งทอขั้นต้น                 
             
----------------------------------------------------------------------
ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ


**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**