หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebookเดือนธันวาคม ดัชนีผลผลิต ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) -2.44% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 
-กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก ลดลง 5.46% สินค้าผลิตภัณฑ์ยางพารา เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับ อาหารทะเลแช่แข็ง
-กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ลดลง 0.24% สินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นหลัก แต่เพิ่มขึ้นในสินค้าโลหะพื้นฐาน อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
-กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ ลดลง 3.61% จากสินค้าน้ำตาล

----------------------------------------------------------------------

ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ


**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**