หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook


ปรับเพื่อปัง สู่อุตสาหกรรมพลาสติกเติบโต ให้เราชนะวิกฤตไปด้วยกัน

สัมมนาประจำปีจากสถาบันพลาสติก รวบรวมเทรนด์อุตสาหกรรมพลาสติกและทิศทางของอุตสาหกรรมพลาสติกกับวิกฤตที่ภาคอุตสาหกรรมต้องรับ รวมไปถึงโอกาสที่สนับสนุนให้กับอุตสาหกรรมพลาสติก งานเดียวที่คุณจะตามเทรนด์โลกปี 2021 ให้ทัน

  Adapt to Change for Future Plastics 2021  

................ “ปรับเปลี่ยนให้ปังหลังวิกฤต”................

- ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสามารถรับมือกับ

- ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสามารถรับมือกับปัจจัยจากผลกระทบในปี 2020 ที่ผ่านมา

- ปรับตัวได้ทันกับทิศทางบวกและทางลบ สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ปัญหาภาวะต่างๆ

- กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทกับอุตสาหกรรมพลาสติก

- โรคระบาด COVID-19 ผู้ประกอบการจะรับมืออย่างไร

รวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตของมนุษย์ให้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0     

 กับหัวข้อเหล่านี้ 

- วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มของอุตสาหกรรมพลาสติก 2021

- เทคโนโลยีรถยนต์ EV ส่งผลกับอุตสากรรมพลาสติกอย่างไร

- Design Recycling Upcycling เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พลาสติก

- การสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์

                 

ในราคาเพียง 1,500 บาท. (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 พิเศษสุด 

สัมมนาในรูปแบบ ONLINE

ผ่าน ZOOM APPLICATION

วันที่ 10-11 มีนาคม 2564

เวลา 13.30-16.30 น.

 REGISTRATION : https://qrgo.page.link/WA3Y2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thaiplastics.org/seminar_page.php?id=955

สามารถติดต่อศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก 02-391-5340-4 ต่อ 425

เพิ่มเติมรายละเอียด และ สอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันพลาสติก ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก