หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebookเดือนกุมภาพันธ์ ดัชนีผลผลิต ลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) -1.08% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก ลดลง 2.22% จากสินค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ยางพารา 
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ ลดลง 4.18% จากสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์คอนกรีต เบียร์ เวชภัณฑ์ยา เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 5.55% จากสินค้าน้ำตาลและรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และยางรถยนต์  

----------------------------------------------------------------------
ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ


**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**