หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook


หลักสูตรอบรม "Flexible Packaging for Food Industry"

หลักสูตรที่จะทำให้เข้าถึงวิธีการใช้งานอย่างเหมาะสม สร้างความรู้และทำความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ถุงพลาสติกเพื่อการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง ถูกวิธี รองรับให้กับธรุกิจของผู้ประกอบการได้แข่งขันกับตลาดอย่างไม่ตกเทรนด์ สอดแทรกเนื้อหาและความรู้ต่างๆที่น่าสนใจผ่านหัวข้อต่างๆ


วันที่ 24 มิถุนายน 2564 
เวลา 13.30-16.30 น.
ผ่าน ZOOM APPLICATION

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.thaiplastics.org/seminar_page.php?id=983


สอบถามข้อมูลด้านความรู้พัฒนาบุคลากร เพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันพลาสติก ศูนย์พัฒนาบุคลากรพลาสติก
Facebook : Plastics Institute of Thailand
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 ต่อ 425