หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebookเดือนเมษายน ดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) +18.46% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 

- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 14.76% จากเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 6.47% จากสินค้าเบียร์ (ปีก่อนงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) โลหะพื้นฐาน น้ำมัน เชื้อเพลิง เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 
-กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 75.17% จากสินค้ารถยนต์ (หยุดผลิตจากล็อกดาวน์ปีก่อน) ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์             

----------------------------------------------------------------------
ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ


**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**