หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebookเดือนพฤศจิกายน ดัชนีผลผลิต เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) +4.84% โดยมีปัจจัย ดังนี้ 
-กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดส่งออก เพิ่มขึ้น 5.64% จากสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
-กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 6.36% จากสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง เม็ดพลาสติก น้ำมันปาล์ม เภสัชภัณฑ์ และโลหะ พื้นฐาน 
-กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีทั้งตลาดส่งออกและตลาดภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 1.07% จากสินค้าเฟอร์นิเจอร์ มอเตอร์ไฟฟ้า มันสำปะหลัง เส้นใยประดิษฐ์ (ลดลงในสินค้ารถยนต์ และน้ำตาล) 
---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ร่วมเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำให้กับข้อมูลอุตสาหกรรมไทย!
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยทุกท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อประเทศ


**ข้อมูลที่ท่านกรุณาตอบจะใช้ในการคำนวณดัชนีอุตสาหกรรมและสถิติอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการเก็บเป็น ความลับ**-