หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

BioAmber ทำสัญญาผลิตกรดซักซินิกชีวภาพ 210,000 ตันต่อปี

25/07/2014

BioAmber บริษัทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพผู้ผลิตเคมีชีวภาพที่ยั่งยืน ประกาศในวันที่ 7 กรกฎาคม 2014 ว่าได้ทำสัญญา Take-or-Pay ผลิตกรดซักซินิกชีวภาพ 210,000 ตันต่อปี กับบริษัท Vinmar International โดยสัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 15 ปี

ภายใต้สัญญาดังกล่าว ทาง Vinmar ต้องซื้อกรดซักซินิกของ BioAmber ปริมาณ 10,000 ตันต่อปี จากกำลังการผลิตทั้งของ BioAmber ที่ 30,000 ตันต่อปี ของโรงงานที่กำลังก่อสร้างที่ Sarnia ใน Canada นอกจากนี้แล้ว BioAmber จะต้องสร้างโรงงานผลิต 1,4 Butanediol (BDO) กำลังการผลิต 100,000 ตันต่อปี โดยจะเริ่มผลิตได้ภายในปี 2017  และ Vinmar ต้องซื้อ BDO จาก BioAmber ทั้งหมดเป็นเวลา 15 ปี อีกประเด็นหนึ่งที่ระบุในสัญญาคือ โรงงานที่สองของ BioAmber จะต้องเพิ่มกำลังการผลิต BDO ชีวภาพ เป็น 100,000 ตันต่อปี และเพิ่มกำลังการผลิตกรดซักซินิกชีวภาพเป็น 70,000 ตันต่อปีด้วย และ BioAmber ต้องขายกรดซักซินิกชีวภาพอย่างน้อย 50,000 ตันต่อปีให้กับ Vinmar เป็นเวลา 15 ปี เช่นกัน นับจากวันที่โรงงานทำการผลิตจริง

สำหรับโรงงานที่สาม Vinmar ต้องรับซื้อกรดซักซินิกชีวภาพอย่างน้อย 150,000 ตันต่อปี จากกำลังการผลิตรวม 200,000 ตันต่อปี ซึ่งโรงงานที่สามนี้คาดว่าจะดำเนินการได้ในปี 2020 เมื่อรวมปริมาณกรดซักซินิกชีวภาพที่ Vinmar ต้องซื้อจะเท่ากับ 210,000 ตันต่อปี จากทั้งหมด 3 โรงงานจาก BioAmber

Vinmar ก็ได้ทำสัญญา take-or-pay กับทาง PTTMCC Biochem ในเดือน เมษายน 2014 โดยจะขายกรดซักซินิกชีวภาพให้ 50% ของกำลังการผลิตของโรงงานที่ Sarnia เป็นเวลา 3 ปี หลังจากนั้นอีก 12 ปี จะขายกรดซักซินิกชีวภาพให้ 33% ของกำลังการผลิตของโรงงานที่ Sarnia (รวมทั้งสิ้น 15 ปี) นอกจากนี้แล้วทาง Vinmar ยังได้ทำสัญญากับอีกหลายบริษัทเพื่อให้ธุรกิจเคมีชีวภาพสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการทำสัญญาระหว่าง Vinmar และ BioAmber ในครั้งนี้ ทำให้เราเห็นศักยภาพในอนาคตของกรดซักซินิกชีวภาพที่จะนำมาใช้ทดแทนกรดอะดิพิกและสารเคมีที่มาจากปิโตรเลียม ซึ่งหวังว่าในอนาคตจะทำให้ราคาของเคมีจากแหล่งชีวภาพมีราคาที่สามารถแข่งขันได้

Source: Bioplastics Magazine
http://bit.ly/1yiNU58Tag: #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร