หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

INRA และ AgroParisTech พัฒนาวิธีผลิต Bisphenol A ชีวภาพ

28/08/2014

นักวิจัยจาก INRA (French National Institute for Agronomic Research) และ AgroParisTech มหาวิทยาลัยของฝรั่งเศสที่เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมการเกษตร ได้ร่วมมือกันพัฒนา Bio-catalytic Method เพื่อใช้ชีวมวลผลิต Bisphenol A ซึ่งสามารถปรับปรุงคุณสมบัติได้ตามการใช้งานที่ต้องการ โดยใช้สารเคมี 3 ตัว ได้แก่ สารเคมีที่ได้จากการแปลงผนังเซลล์ที่เป็น Polysaccharides (น้ำตาลโมเลกุลใหญ่), Ferulic Acid ที่ได้จาก Lignocellulose และ Glycerol สำหรับขั้นตอนในการผลิตนั้น สองขั้นแรกจะเป็นการสังเคราะห์ด้วยวิธีทั่วไปที่ใช้ในอุตสาหกรรม สำหรับขั้นตอนที่ 3 จะใช้วิธีที่เรียกว่า Bio-catalytic Condensation Process ซึ่งต้องใช้เอนไซม์ไลเปส ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการ Chemical Protection/deprotection และไม่ต้องใช้ตัวทำละลายแต่อย่างใด กระบวนการนี้มีความยืดหยุ่นค่อนข้างมาก สามารถควบรวมโมเลกุล (Condensation) อนุพันธ์ของกรด Ferulic กับสารประกอบอื่นๆ ได้หลากหลาย (เช่น Polyol และ/หรือ Polyamines) เพื่อผลิตวัสดุที่หลากหลายและสามารถปรับคุณสมบัติให้ตรงตามการใช้งานได้ โดยสารประกอบ Bisphenol A ตัวใหม่นี้สามารถทนอุณหภูมิได้ถึง 250 องศาเซลเซียส สามารถนำไปใช้เป็นสาร Antioxidants/anti-free Radical และ/หรือ Plasticiser ที่ไม่รบกวนคุณสมบัติพื้นฐานเดิมของเนื้อพลาสติก

Source: Bioplastics News
http://bit.ly/VKC6KUTag: #Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร