หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Reverdia กำลังขอใบอนุญาตการผลิตสำหรับเทคโนโลยี Biosuccinium

07/10/2014

ในงาน European Forum for Industrial Biotechnology (EFIB) ทางบริษัท Reverdia ได้ประกาศว่า บริษัทกำลังขอใบอนุญาตการผลิต Biosuccinic Acid ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ใช้ยีสต์ในสภาวะที่เป็นกรด ถือได้ว่าเป็นกระบวนการผลิตที่ง่ายและไม่ซับซ้อน หากเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตด้วยแบคทีเรีย ซึ่งจะมีการใช้กระบวนการทางเคมีและมีความซับซ้อนของกระบวนการมากกว่า อีกทั้งยังใช้พลังงานมากกว่าในการเปลี่ยนสารตัวกลางให้เป็นกรดซัคซินิก

โดยทางบริษัทจะผลิตและขายกรดซัคซินิกดังกล่าว ภายใต้ชื่อแบรนด์ว่า Biosuccinium ซึ่งมีกำลังการผลิต 10,000 ตันต่อปี ตั้งอยู่ที่ Cassano ประเทศอิตาลี (เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปี 2012)

Biosuccinium สามารถใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ ได้แก่ Polybutylene Succinate (PBS) ซึ่งใช้ในการผลิตสีและสารเคลือบผิว พลาสติไซเซอร์ และใช้ในการผลิตเป็น Polyurethane เป็นต้น

Source: Bioplastics Magazine
http://bit.ly/1vJ9iP7Tag: #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร