หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

5 เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับการลงทุนในระบบโรงกลั่นชีวภาพในสหรัฐอเมริกาที่ไทยควรนำมาพิจารณา

24/10/2014

ช่วงที่ผ่านมามีการเปิดตัวโครงการและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นชีวภาพ ของหลายบริษัท ไม่ว่าจะเป็นบริษัท POET-DSM Advanced Biofuels จากโครงการ LIBERTY Project ของบริษัท Abengoa ผู้ผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส ตั้งอยู่ใน Hugoton รัฐ Kansas และหน่วยสนับสนุนการผลิตพลาสติกชีวภาพของบริษัท INEOS ที่ Vero Beach ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเสมือนทิศทางในการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาให้เข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านไปยังการใช้พลังงานงานสะอาดในอนาคต

นอกจากนี้แล้ว ก็ยังมีการช่วยเหลือและสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา สำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงกลั่นชีวภาพอีกมากมาย ซึ่งโครงการที่จะเข้ามาขอการสนับสนุนควรที่จะมีองค์ประกอบอย่างน้อย 5 ข้อต่อไปนี้

(1) ผู้ร่วมธุรกิจและภาครัฐต้องตกลงที่จะลงทุนก่อสร้างร่วมกัน 

(2) ผู้ร่วมธุรกิจต้องขอรับเงินสนับสนุนในลักษณะขอเพิ่มเติม ซึ่งต้องมีการแสดงหลักฐานการใช้จ่ายและได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเพื่อขอรับเงินสนับสนุน (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://1.usa.gov/1z2C02d) และผู้ร่วมธุรกิจต้องมีศักยภาพในการทำกำไรโดยปราศจากการช่วยเหลือของภาครัฐ

(3) โครงการโรงกลั่นชีวภาพนั้นๆ ต้องวางแผนการพัฒนาให้ชัดเจน จนกระทั่งสามารถดำเนินการผลิตได้ในเชิงพาณิชย์

(4) ทุกโครงการไม่จำเป็นต้องดำเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง โดยธรรมชาติ แต่ต้องให้ภาครัฐทราบข้อมูลเพื่อที่จะนำไปประเมินภาพรวมความมั่นคงด้านพลังงาน เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้

(5) ระบบโรงกลั่นชีวภาพนั้นๆ ต้องสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีได้ โดยภาครัฐจะไม่เข้าไปกำหนดว่าควรใช้เทคโนโลยีใด เพราะต้องการสนับสนุนเทคโนโลยีในวงกว้าง เพื่อให้เกิดการแข่งขันในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต

Source: U.S. Department of Energy
http://1.usa.gov/1yrTyBPTag: #Bioplastics #ความรู้เบื้อต้น Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics