หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

นักวิจัยจากสิงคโปร์ผลิตพลาสติกชีวภาพจากโปรตีนได้

27/10/2014

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Newcastle University International Singapore หรือ NUIS ได้วางแผนวิธีการที่จะทำให้การผลิตพลาสติกชีวภาพ ที่มีต้นทุนถูกกว่าพลาสติกแบบดั้งเดิม
 
พลาสติกชีวภาพจากโปรตีนที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติ ถือได้ว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก แต่ก็ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากพลาสติกดังกล่าวนั้นยังไม่สามารถสัมผัสกับน้ำได้โดยตรงและยังขาดคุณสมบัติเชิงกลที่จะที่จำเป็นอยู่ ดังนั้นนักวิจัยจาก NUIS จึงได้คิดแนวทางแก้ปัญหาโดยการใช้วัสดุที่เรียกว่า ลิกนิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่อยู่ในเนื้อไม้ มาผสมลงในเนื้อพลาสติก โดยมีเป้าหมายว่าน่าจะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานเพิ่มขึ้น

พลาสติกชีวภาพนั้นไม่ได้ใช้เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียว เช่น บรรจุภัณฑ์ต่างๆ กระเป๋า ขวดและภาชนะบรรจุ แต่ยังมีใช้เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้หลายครั้ง เช่น พรม ปลอกสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า เป้าหมายของการใช้พลาสติกชีวภาพนั้นคือ เพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรที่ยั่งยืน ที่ได้จากพืชและโปรตีนตามธรรมชาติ

ปัจจุบันพลาสติกชีวภาพที่ผลิตจากโปรตีน นั้นใช้ในตลาดบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่  เพราะพลาสติกดังกล่าวนั้นมีคุณสมบัติการยอมให้ความชื้นและก๊าซต่างๆ แพร่ผ่านได้ การผสมลิกนินเข้าไปจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวพลาสติก ลิกนินมีคุณสมบัติที่เรียกว่า Hydrophobic หรือคุณสมบัติที่ไม่ดูดซับน้ำ จึงทำให้พลาสติกชีวภาพที่ผลิตได้สามารถสัมผัสน้ำได้โดยตรง นอกจากนี้แล้วในการผลิตหรือการขึ้นรูป การผสมลิกนินเข้าไปยังทำให้เวลาในการผลิตลดลง และยังลดการใช้พลังงานในการผลิตอีกด้วย

Source: Bioplastics Magazine
http://bit.ly/1pkRDJVTag: #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร