หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

วัสดุ Polyamide จาก BASF ผลิตโดยหลักการสมดุลมวลสาร

28/10/2014

บริษัท BASF ได้พัฒนาการผลิตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยใช้หลักการสมดุลสารสำหรับการใช้วัตถุดิบชีวภาพในการผลิตแบบบูรณาการ กระบวนการนี้สามารถใช้ได้ทันทีสำหรับสินค้าที่มีการผลิตในจำนวนที่มากและในการนำไปปรับใช้ได้ตามความต้องการของลูกค้า
 
หลักการสมดุลมวลสารดังกล่าวนั้น มีความคล้ายคลึงกับหลักการ Green Electricity สำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นแนวทางที่จะบอกถึงการใช้วัตถุดิบตั้งต้นที่เป็นวัสดุชีวภาพในกระบวนการผลิต ที่เรียกว่า Verbund ภายใต้หลักการสมดุลมวลสาร วัสดุชีวมวลจะถูกเปลี่ยนเป็น ก๊าซชีวภาพและแนฟทาชีวภาพ

ลูกค้าคนท่านใดที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไป สามารถมั่นใจได้ว่า BASF ได้มีการใช้วัตถุดิบจากชีวภาพไปทดแทนการใช้วัตถุดิบฟอสซิลแน่นอน โดยสัดส่วนการทดแทนนั้นก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าต้องการที่สัดส่วนใด โดยสามารถเลือกได้ในช่วง 25% ถึง 100% โดยที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ยังคงเดิม ไม่ว่าจะเลือกที่สัดส่วนของวัสดุชีวภาพเท่าใด 

Source: Bioplastics Magazine
http://bit.ly/1xRp6kgTag: #Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร