หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

EU Biocore โครงการสำหรับอุตสาหกรรมชีวมวล
โครงการ EU Biocore เป็นโครงการร่วมกันระหว่างหลายองค์กร ซึ่งกำหนดเวลาไว้ที่ 4 ปี โดยมี Wageningen UR Food & Biobased Research Institute ร่วมอยู่ในโครงการด้วย โดยโครงการนี้จะเน้นที่การพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการสกัดองค์ประกอบ เช่น ลิกนิน เฮมิเซลลูโลส จากชีวมวล ด้วยการใช้นวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของบริษัท Organosolv Technology ด้วยเทคโนโลยีนี้เอง ทำให้ Biocore สามารถที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดของเทคโนโลยี Lignocellulosic Biomass Fractionation แบบเดิม

ภายใต้โครงการ Biocore จะนำวัสดุหลากหลายชนิดมาผ่านกระบวนการกลั่นชีวภาพ ซึ่งจะทำการพัฒนาทั้งขนาดการผลิตในห้องปฏิบัติการและขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม โดย Wageningen UR Food & Biobased Research Institute จะมุ่งเน้นไปที่การกลั่นและการแปลงสภาพของลิกนินไปเป็น Polyols และการแปลงสภาพของคาร์โบไฮเดรตไปเป็น Furan เพื่อผลิตเป็น Isocyanate และพลาสติไซเซอร์ และน้ำเชื่อมกลูโคสที่ได้จาก Cellulose กับ น้ำตาลเพนโทสที่ได้จาก Hemicellulose ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นเม็ดพลาสติกและพลาสติไซเซอร์ต่อไปได้ โดยสามารถนำไปใช้เป็นพลาสติไซเซอร์ชีวภาพในการเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับ PVC ได้ นอกจากนี้แล้ว ลิกนิน ที่ได้จากเทคโนโลยี Organosolv ได้ทดสอบเพื่อนำไปใช้ร่วมในการผลิต Polyol (ในสถานะของแข็ง) สำหรับการผลิตเป็น PU ต่อไปด้วยกระบวนการผลิตปราศจากตัวทำละลาย และยังสามารถนำไปใช้ร่วมในการผลิต Polyol (ในสถานะของเหลว) ในการผลิตเป็น PU โฟม ทดแทนการใช้ฟีนอลในการเตรียมเม็ดพลาสติก PF สำหรับผลิตไม้อัด

Source: Bioplastics Magazine
http://www.bioplasticsmagazine.com/en/news/meldungen/Biocore-project-yields-results.php

Tag: #วัตถุดิบ #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร