หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Furanic Acid สารเคมีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทดแทน Terephthalic Acid (PTA)

24/11/2014
 
Furanic Acid มีชื่อเต็มว่า 2,5-Furandicarboxylic Acid หรือ FDCA ได้จากการ Dehydromucic Acid ซึ่งเป็นอนุพันธ์ของ Oxidized Furan โดยสารเคมีอินทรีย์ตัวนี้ถูกสังเคราะห์ขึ้นครั้งแรกโดย Fittig and Heinzelmann ในปี 1876 และในขณะนี้ได้ถูกแนะนำว่า FDCA จะเป็นสารเคมีตัวหนึ่งที่จะนำใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ทดแทนการใช้ Terephthalic Acid หรือ PTA ในการผลิต Polyesters
 
ในปี 2013 มีการผลิต FDCA ประมาณ 40 ตัน ซึ่งเป็นการผลิตตามที่ลูกค้าสั่งมาเท่านั้น ผลิตโดย บริษัท Avantium ซึ่งมีโรงงานผลิตระดับ Pilot Plant สร้างเสร็จเมื่อปี 2011 จากการพยากรณ์ศักยภาพพบว่า FDCA จะเติบโตอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าตลาด 498.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2020 (ศึกษาโดย Grand View Research Inc.)
 
คาดว่า FDCA จากบริษัท Avantium จะเข้ามาในตลาดในช่วง 2016-2017 ประมาณ 50,000 ตันต่อปี โดยจะนำมาใช้ทดแทน Adipic Acid, Terephthalic Acid และ Bisphenol A สำหรับในปี 2013 ที่ผ่านมา FDCA มีการใช้ประมาณ 50 ตัน โดยนำไปผลิตเป็น PET และ PBT เป็นหลัก

Source: Bioplastics News
http://bit.ly/14OC2P2Tag: #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร