หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Personal Care ที่ผลิตจากเทคโนโลยี Biohybrid

26/11/2014

บริษัท Cardia Bioplastics ได้ออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการร่วมมือทางการค้าระหว่า Australian Stellar Films และบริษัท Cardia Bioplastics เพื่อการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท Stellar Films เป็นบริษัทผลิตแผ่นฟิล์มที่ใช้สำหรับการผลิตผ้าอ้อม ผ้าอนามัย และวัสดุทางการแพทย์สำหรับใช้ครั้งเดียว และด้วยการใช้เทคโนโลยีเฉพาะของ Cardia ที่เรียกว่า Biohybrid ผลิตแผ่นฟิล์มจะทำให้ได้แผ่นฟิล์มที่มีคุณสมบัติพิเศษ สัมผัสนุ่มมือ และมีความอบอุ่น ซึ่งเหมาะที่จะนำไปผลิตเป็นผ้าอ้อม ผ้าอนามัย เป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัท Cardia Biohybrid ได้กล่าวว่า ด้วย เทคโนโลยีเฉพาะของ Cardia ที่เรียกว่า Biohybrid จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงขณะเดียวกัน ก็ได้วัสดุที่สามารถนำไปฝังกลบได้ ช่วยลดคาร์บอนฟุนพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Source: Bioplastics Magazine
http://bit.ly/1sM5AAWTag: #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร