หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Dupont จะผลิตเอทานอลจากเซลลูโลส 100 ล้านลิตร

09-12-2014

DuPont จะผลิตเอทานอลปริมาณ 100 ล้านลิตร จากพืชที่ไม่ใช่พืชอาหารซึ่งมีผลผลิตกว่า 1 ล้านตันต่อปี ปลูกอยู่บนพื้นที่ไร้ประโยชน์และพื้นที่เสื่อมโทรมกว่า 200 ตารางกิโลเมตร ใน Macedonia ในยุโรป ด้วยเทคโนโลยีการผลิตของ DuPont จะทำให้ได้เอทานอลชีวภาพที่มีความยั่งยืนและมีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ พลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ

ภายใต้โครงการ Pelagonia ซึ่งเป็นโครงการของยุโรปที่จะสนับสนุนให้ใช้เมล็ดพืชที่ไม่ใช่อาหารไปผลิตเคมีภัณฑ์และพลังงาน ตลอดทั้งพลาสติกชีวภาพและอาหารสัตว์ โดยมีบริษัทชั้นนำอย่าง Ethanol Europe Renewables, DuPont, NexSteppe และมีรัฐบาล Macedonia และเทศบาลของ Prilep ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EU ร่วมในการพัฒนา

คาดการณ์ว่าในปี 2015-2020 โครงการ Pelagonia จะสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศได้หลายล้านยูโร โครงการ Pelagonia ได้สมัครขอรับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการนวัตกรรมของ EU ในปี 2014-2020 ถ้าหากได้รับเงินสนับสนุนการลงทุนจะได้กว่า 500 ล้านยูโร และจะทำให้เกิดการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมชีวภาพในยุโรปมากขึ้นและจะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่สำคัญจากภายนอกยุโรปเข้ามาและเกิดการผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพขึ้นภายในยุโรป ในระยาวก็จะทำให้อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องสามารถป้องกันตัวเองได้ จากสถานการณ์การผันผวนของราคาชีวมวลและราคาเอทานอลในตลาดได้

Source: Bioplastics Magazine
http://goo.gl/u9sjwRTag: #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร