หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

จดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้

ช่องทางเล็กๆ ช่วยสร้าง สภาพคล่องให้เอสเอ็มอี

สวัสดีเศรษฐกิจ : ช่องทางเล็กๆ ช่วยสร้าง สภาพคล่องให้เอสเอ็มอี : โดย...สุรพล โอภาสเสถียร

 

มีการพูดกันมานานแล้วว่า หากว่าเอสเอ็มอีมีทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ หรือถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์แล้วจะสามารถนำไปจำนำเป็นหลักประกันกับสถาบันการเงินเพื่อให้ได้เงินทุนหมุนเวียนได้หรือไม่ แล้วหน่วยงานของทางการที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนช่องทางเล็กๆ ให้เอสเอ็มอีทำได้ มันก็น่าจะช่วยสร้างสภาพคล่องได้พอสมควรในเวลานี้ 

 

ในอดีตนั้น ธนาคารจะให้เงินกู้กับเอสเอ็มอี โดยมีการนำเครื่องจักรมาจำนำเป็นประกันหนี้ โดยดำเนินการดังนี้

 

1. ทำสัญญาจำนำเครื่องจักรเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ

2. ทำหนังสือส่งมอบเครื่องจักรให้แก่สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการครอบครอง

3. สถาบันการเงินทำสัญญาแต่งตั้งให้ลูกหนี้เป็นผู้รักษาทรัพย์สินซึ่งก็คือเครื่องจักรนั้น

4. ลูกหนี้ก็ยังใช้เครื่องจักรนั้นในการผลิตสินค้าเพื่อนำออกจำหน่าย และยังต้องดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นให้ยังทำงานได้ต่อไป 

5.   การพัฒนาข้อสัญญาในการจำนำเพื่อให้ทรัพย์ที่จำนำ 

 

ปัจจุบันนี้ท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีแนวทางและสื่อสารออกมาว่าจะเร่งกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม เร่งนำเครื่องจักรของตนเองเข้ามาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำใบจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อ ลักษณะเช่นเดียวกับโฉนดที่ดิน หรือสมุดจดทะเบียนรถยนต์

 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมที่สามารถนำเครื่องจักรจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ได้ทุกประเภท เช่น อุตสาหกรรมน้ำแข็ง, อาหารสำหรับสัตว์ ผลิตสุราหรือเบียร์ เครื่องนุ่งห่ม เหล็ก, โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เครื่องยนต์ เครื่องจักรไฟฟ้า เยื่อกระดาษ ลูกกวาด ทอฟฟี ช็อกโกแลต นาฬิกา เครื่องปั้นดินเผา อากาศยาน รถยนต์ การเกษตร เป็นต้น ยกเว้น อุตสาหกรรมก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีสถานที่ตั้งชัดเจน

ที่มา:  http://www.komchadluek.net/detail/20141218/197804.htmlTag: