หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

นักวิจัยสามารถผลิตโมโนเมอร์ของ PLA จาก Glycerol ได้สำเร็จ

23-12-2014

PLA นับเป็นพลาสติกชีวภาพที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก เนื่องจากคุณสมบัติที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยจุลชีพ ดังนั้นจึงได้รับความนิยมนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียว และความต้องการใช้ก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าจะมีความต้องการใช้ PLA ถึง 1 ล้านตัน ในปี 2020

มหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง ETH Zurich นำโดย Prof. Kornrad Hungerbuhler และ Javier Perez-Ramirez สังกัดที่ Institute for Chemical and Bioengineering ได้ทำการพัฒนาวิธีการใหม่ในการผลิตโมโนเมอร์ของ PLA หรือ Lactic Acid โดยกระบวนการที่พัฒนานั้นสามารถผลิตได้มากกว่า ต้นทุนต่ำกว่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ากระบวนการเดิมที่ได้จากการหมักน้ำตาล โดยกระบวนใหม่นี้จะใช้วัตถุดิบตั้งต้นเป็น Glycerol

เริ่มต้น Glycerol จะถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ ผ่านสารตัวกลางที่เรียกว่า Dihydroxyacetone จากนั้นจะถูกเปลี่ยนให้เป็น Lactic Acid โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นของแข็งประเภทมีรูพรุน จำพวก Zeolite ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาด้านในของรูพรุน

Glycerol เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่ได้จากการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่ 1 ซึ่งมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นเถ้าและเมทานอลอยู่ในปริมาณสูง และยังไม่มีใครหาวิธีนำไปใช้ได้ ซึ่งหากมีเหลือในปริมาณมากก็จำเป็นต้องนำไปกำจัดซึ่งก็จะเสียค่าใช้จ่าย และที่สำคัญจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตหากปล่อยทิ้งลงในแม่น้ำลำคลอง

จากการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งจะทำให้ Lactic Acid ที่ผลิตได้นั้นปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกว่า 20% เปรียบเทียบกับการผลิตด้วยวิธีการหมักน้ำตาล กล่าวคือ ในการผลิต Lactic Acid 1 กิโลกรัม การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งผลิต Lactic Acid จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 6.5 กิโลกรัม ในขณะที่วิธีการหมักจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 7.5 กิโลกรัม

Source: Bioplastics Magazine
http://bit.ly/1wH9K23Tag: #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร