หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Go Green ด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากพืช

7/4/2015

บริษัท Oerlemans Plastics ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก สัญชาติ Netherlands ขณะนี้ได้กำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน โดยเล็งเห็นว่าการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชนอกจากจะลดการใช้ปิโตรเลียมเป็นวัตถุดิบแล้วยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย นอกจากนี้แล้วยังรวมถึงการผลิต Bio-PE หรือ Biobased Polyethylene ซึ่งใช้วัตถุดิบจากพืชในการผลิต ซึ่งสามารถใช้ทดแทนวัตถุดิบเดิมที่เป็น Ethylene ได้เลย หรือที่เราเรียกว่า “Drop-in” นั่นเอง

บรรจุภัณฑ์จากพืชที่บริษัท Oerlemans Plastics ได้ผลิตนั้นคือ ถุงพลาสติกจาก Bio-PE สำหรับบรรจุปุ๋ย ที่มีชื่อแบรนด์ว่า Pokon โดยถุงพลาสติกดังกล่าวผลิตโดยบริษัท Braskem ซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบในการผลิต

Source: Bioplastics Magazine
http://goo.gl/L7747ATag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #บรรจุภัณฑ์ #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร