หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

BioAmber ผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหม่ของ Bayer MaterialScience


11/05/2015

BioAmber นั้นเป็นผู้ผลิตวัสดุรายใหม่ของ Bayer MaterialScience สำหรับกรดซัคซินิคชีวภาพ ซึ่งใช้สำหรับผลิตเป็น Polyurethane ชีวภาพ (ทดแทนการใช้ Adipic Acid) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่ Bayer MaterialScience นั้นได้เริ่มทำการผลิตในเชิงพาณิชย์

Impranil นั้นคือชื่อของ Polyurethane ชีวภาพที่ผลิตโดย Bayer MaterialScience ซึ่งมีสัดส่วนของวัสดุชีวภาพกว่า 65% สามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับต่างๆ และใช้ผลิตเป็นรองเท้า

Source: Bioplastics Magazine
http://goo.gl/iUxeu1Tag: #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร