หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ยาง EPDM ชีวภาพซึ่งผลิตจากอ้อย ใช้เป็นประเก็นกันของเหลวรั่วซึม


14/05/2015

บริษัท Freudenberg-NOK Sealing Technologies ได้พัฒนาเม็ดพลาสติก Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Elastomer ซึ่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ เริ่มต้นจากการนำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลก่อน จากนั้นนำเอทานอลที่ได้ไปผลิตเป็น Ethylene ก่อนที่จะนำมาสังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์ ซึ่งเมื่อนำมาสังเคราะห์เป็นพอลิเมอร์แล้วทำให้สัดส่วนที่มาจากวัสดุชีวภาพนั้นมากถึง 45% เลยทีเดียว โดยวัสดุยาง EPDM ที่ผลิตได้นี้สามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 150 องศาเซลเซียส และสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ใช้เป็นประเก็นกันของเหลวรั่วซึม กันไอน้ำรั่วซึม และกันของเหลวในระบบไฮดรอลิกส์และรั่วซึมได้ด้วย

Source: Plastics Today
http://goo.gl/8d0VSNTag: #Bioplastics #เทคโนโลยี Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร