หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

PLA ประสิทธิภาพสูงเพิ่มศักยภาพให้กับตลาดพลาสติกชีวภาพ

2/6/2015

Floreon หรือ เม็ดพลาสติกผสม PLA ประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปขึ้นด้วยความร้อนและขึ้นรูปด้วย Injection Molding ได้ และคาดว่าจะพัฒนาต่อเนื่องจนสามารถผลิตเป็นพลาสติกฟิล์มและสามารถนำไปขึ้นรูปด้วยวิธี Blow Molding ได้ในอนาคต

ด้วยการผสมพอลิเมอร์อื่นลงใน PLA นั้นทำให้คุณสมบัติของ PLA ดีขึ้นและทำให้ผลิตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม จึงคาดว่าจะทำให้มีการใช้พลาสติกชีวภาพมากขึ้น

ที่มา : Packaging Digest
http://goo.gl/KvMoRVTag: #Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร