หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

เวียดนามออกมาวิจารณ์การฟ้องร้องเรื่องการตอบโต้การทุ่มตลาดจากบริษัทผู้ผลิตถุงพลาสติกในสหรัฐอเมริกา

2009-04-22

เวียดนามออกมาวิจารณ์อย่างหนัก เกี่ยวกับการฟ้องร้องเรื่องภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (anti-dumping duties) จากการนำเข้าถุงพลาสติกจากเวียดนาม โดย 2 บริษัทผู้ผลิตถุงพลาสติกในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเวียดนามเองได้ใช้ข้อตกลงและภาษีต่าง ๆ ภายใต้กฎขององค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งรวมไปถึงการอุดหนุนครั้งนี้ด้วย

รัฐบาลสหรัฐฯ เองก็ไม่ยอมรับว่าเวียดนามมีระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาด (market economy) ที่จะต้องถูกเรียกเก็บภาษีตามมาตรการตอบโต้การอุดหนุน ดังนั้นการฟ้องร้องของบริษัทอเมริกันจึงขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ห้ามจัดเก็บภาษีตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duties: CVD) สำหรับประเทศซึ่งมีระบบเศรษฐกิจที่มิใช่ระบบตลาด (non-market economy)

จากตัวเลขสถิติพบว่าสหรัฐฯ นำเข้าถุงพลาสติก PE จากเวียดนามถึง 19.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯในปี 2006 และเพิ่มขึ้นเป็น 71.8 และ 85.8 ในปี 2007 และ 2008 ตามลำดับ

เรียบเรียงโดย สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
อ้างอิงจาก: Plastemart

(อ่านเพิ่มเติม >> เวียดนาม อินโดนีเซีย และไต้หวัน ถูกฟ้องเรื่องการทุ่มตลาดถุงพลาสติกจากประเทศสหรัฐอเมริกา)

 Tag: #เอเชีย #มาตรการทางการค้า