หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Solegear เปิดตัวพลาสติกชีวภาพทีเดียว 6 เกรด

23/7/2015

บริษัท Solegear Bioplastic Technologies ซึ่งร่วมลงทุนกับ บริษัท Columbia Plastics ได้ทำสัญญาข้อตกลงในการร่วมทำธุรกิจกับ บริษัท TOPS Products Canada เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่เดิม 6 ชนิด มีชื่อแบรนด์ว่า Starmark ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์จากชีวภาพ ซึ่งทำการผลิตโดย Solegear

คาดว่ารายได้ที่จะได้รับเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ 6 ชนิดใหม่นี้จะช่วยสร้างรายได้ประมาณ 50000 ถึง 150000 เหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย สำหรับวัสดุที่จะนำมาใช้คือ Polysole LV จาก Solegear ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกชีวภาพที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Injection Molding โดยสัดส่วนของวัสดุชีวภาพนั้นจะอยู่ในช่วง 65 ถึง 100% ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัดส่วนที่สูงมาก สำหรับวัสดุ Polysole LV นั้นจะถูกนำมาใช้ทดแทนวัสดุที่ผลิตจาก Polypropylene, HIPS และ ABS เป็นหลัก สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.solegear.ca

Source: Bioplastics Magazine
http://goo.gl/26Y8D6Tag: #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร