หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ภาคก่อสร้างใน US และ China ขยายตัว ดันการใช้ท่อพลาสติกพุ่ง

20/08/2015

เนื่องจากกิจกรรมในภาคการก่อสร้างใน US และ China ที่คาดว่าจะเป็นแรงผลักดันสำหรับการเติบโตการใช้ท่อพลาสติกนั้น ได้ถูกมองว่าในจะทำให้การใช้ท่อพลาสติก นั้นเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 2-3 ปีถัดจากนี้

ความต้องการใช้ท่อพลาสติกของโลก ได้ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโต 6.7% ต่อปีจากปีนี้ไปจนถึงปี 2019 ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณกว่า 19.3 พันล้านเมตร (คิดเป็นความยาวของท่อพลาสติก ซึ่งยาวกว่าระทางจากโลกไปถึงดวงจันทร์ 50 เท่า) ซึ่งคาดว่าท่อพลาสติกจะเข้ามาทดแทนท่อคอนกรีต ท่อทองแดงและท่อเหล็ก และนอกจากจะใช้ในภาคการก่อสร้างแล้ว ท่อพลาสติกจะถูกนำไปใช้ในภาคส่วนอื่นๆ ด้วยเช่น ด้านพลังงาน การเกษตร อุตสาหกรรม เนื่องจากมีการพัฒนาเทคโนโลยี ทำให้สัดส่วนตลาดของท่อพลาสติกเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าทาง Freedonia จะคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายในภาคการก่อสร้างของจีนจะลดลงก็ตาม แต่ความต้องการใช้ท่อพลาสติกจะยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 9% จากปีนี้ไปจนถึงปี 2019 ในขณะเดียวกัน สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ก็จะมีอัตราการเติบโตการใช้ท่อพลาสติกด้วยเช่นกัน

ที่มา: PRW
http://goo.gl/9Vk7LMTag: #ต่างประเทศ #เอเชีย #อเมริกา #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #ก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์