หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Jeluplast ผลิตของเล่นระดับพรีเมี่ยม สะอาดปลอดภัย ปลอดเชื้อโรค ไร้สารเคมีอันตราย

30/10/2015

ในงาน Fakuma ที่จัดในเมือง Friedrichshafen ประเทศเยอรมนี ที่ผ่านมา ทางบริษัท Jelu-werk ได้เปิดตัวเม็ดพลาสติกผสมเนื้อไม้ ที่มีชื่อว่า Jeluplast ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษโดดเด่น สามารถนำไปใช้ผลิตเป็นของเล่นได้ โดยเม็ดพลาสติกดังกล่าวไม่มีส่วนผสมของคลอรีน ฟอร์มาลดีไฮด์ ฟีนอล พลาสติไซเซอร์ และ PVC ที่เป็นอันตราย และได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ISO 22196 ว่าผ่านมาตรฐานความปลอดภัยสะอาด ปลอดเชื้อแบคทีเรีย ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำให้ Jeluplast นั้นเหมาะสมสำหรับการนำไปผลิตเป็นของเล่นสำหรับเด็ก และที่สำคัญเป็นวัสดุชีวภาพ 100%

นอกจากนี้แล้วทาง บริษัท Jeluwerk ยังผลิตวัสดุชีวภาพประเภทอื่นๆ อีก ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ของ Jeluplast สามารถอ่านเดิ่มเติมได้ที่ www.jeluwek.com

ที่มา: Bioplastics Magazine
http://goo.gl/dt2rhTTag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #วัตถุดิบ #ของเล่น, อุปกรณ์กีฬา #คอมโพสิท (Composites)