หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

สถาบัน Covestro-Tongji Eco-Construction & Material Academy ส่งเสริมวัสดุสีเขียวสำหรับการก่อสร้างอาคาร
10/11/2015
 
สำหรับงานสัมมนา Buiding Envelope and Building Materials in Urban Regeneration ล่าสุดที่จัดโดย สถาบัน Covestro-Tongji Eco-Construction & Material Academy ร่วมกับ Architectural Society of Shanghai (ประเทศจีน) และ Shanghai Green Building Council Planning and Design Committee ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานในอาคาร ตามนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาลในนคร Shanghai ที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่า 20% ของอาคารที่จะสร้างใหม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการประหยัดพลังงาน และได้กำหนดเป้าหมายพื้นที่ในอาคารที่ต้องประหยัดพลังงานให้ได้ 120 ล้านตารางเมตร ภายในปี 2015 ภายใต้แผนการประหยัดพลังงาน 12 ปี โดยจะทำการปรับปรุงหน้าต่าง ประตู ระบบทำความเย็น ระบบร่มเงา และระบบไฟส่องส่างต่างๆ เพื่อการประหยัดพลังงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

ที่มา: CPRJ International
http://goo.gl/SmvwZI


Tag: #อุตสาหกรรมต่อเนื่อง #ก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์ #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics