หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

น้ำตาล C5 วัตถุดิบทดแทน น้ำตาล C6
2016/01/05

น้ำตาล C6 หรือ น้ำตาลกลูโคส เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าชีวภาพในปัจจุบัน แต่ในอนาคตจะมีน้ำตาล C5 หรือ น้ำตาลไซโลส ซึ่งเป็นน้ำตาลที่ผลิตได้จากเซลลูโลส จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสินค้าชีวภาพ ยกตัวอย่างเช่น บริษัท Amyris ที่ใช้น้ำตาล C5 ในการผลิต Farnasene/Farnasame/Squalene, d-Limonene และ isoprene หรือแม้แต่ บริษัท DuPont ที่นำไปผลิต Genencor/Goodyear และ isoprene ในรูปแบบอื่นๆ

ก่อนหน้านี้ น้ำตาล C5 ได้ถูกจัดลำดับความสำคัญเพียงแค่ “น้ำตาลที่สามารถหมักได้” ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อยู่ในน้ำตาล C6 เท่านั้น แต่ขณะนี้ต้องจับตามองน้ำตาล C5 เสียใหม่ เนื่องจากสามารถแยกนำไปผลิตเป็นเคมีภัณฑ์ชีวภาพได้หลากหลาย และคาดว่าอุตสาหกรรมจะเข้ามาลงทุนและทำการวิจัยและพัฒนากันมากขึ้น เนื่องจาก เป็นวัตถุดิบที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า และ มีปริมาณมหาศาล

ที่มา: Biofuels Digest
http://goo.gl/4hkel5


Tag: #Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร