หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ผลการศึกษาคาดการณ์ว่าตลาดคอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติจะโตต่อเนื่อง

2016-02-02

ตามรายงานของบริษัทวิจัย Lucintel กล่าวว่า อนาคตของคอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติ (natural fiber composites: NFCs) ค่อนข้างสดใส โดยเฉพาะโอกาสในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง โดยผลจากการวิจัยคาดว่าตลาดคอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติจะโต 8.2% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2015 ถึงปี 2020

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการขยายตัวของตลาดคอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติก็คือความต้องการวัสดุทีมีน้ำหนักเบาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยวัสดุคอมโพสิตที่มีความยั่งยืนนี้สามารถใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้หลากหลายเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมอื่นๆ โดยอุตสาหกรรมยานยนต์ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมต้นๆ ที่นำคอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติมาใช้งาน ซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด รองมาก็คืออุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยมีมูลค่าประมาณ 17 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2014 โดยวัตถุดิบหลักๆ ที่ใช้ในการผลิตคอมโพสิตนี้ได้แก่ เส้นใยธรรมชาติ (ป่าน, ป่าน, ปอ, ปอแก้ว ฯลฯ) เม็ดพลาสติก (PP PE PLA ฯลฯ)

คอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติในอุตสาหกรรมยานยนต์จะยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดทั้งด้านมูลค่าและปริมาณ จากข้อบังคับของภาครัฐที่บังครับให้ผู้ผลิตรถยนต์ต้องผลิตยานยนต์ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น ถือว่าเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่กระตุ้นการเจริญเติบโตในช่วงเวลาของการคาดการณ์ในรายงานฉบับนี้ (ปี 2015 ถึงปี 2020) ทวีปยุโรปจะยังคงเป็นตลาดหลักเนื่องจากมีการยอมรับการใช้งานคอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติอย่างแพร่หลายของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งภาครัฐยังออกนโยบายสนับสนุนการใช้งานวัสดุที่มีความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

*ผู้ผลิตคอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติรายใหญ่ของโลกได้แก่บริษัท FlexForm Technologies, Procotex Corporation SA, GreenGran BV และ FiberGran GmbH & Co. KG

ที่มา: bioplastics MAGAZINE
http://www.bioplasticsmagazine.com/en/news/meldungen/2016-01-04-Market-study-NFC.phpTag: #สถานการณ์อุตสาหกรรม #ยานยนต์ #ก่อสร้าง, อสังหาริมทรัพย์ #Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร