หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ตัวเร่งปฏิกิริยาตัวใหม่ปูทางสำหรับเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม

2016-02-18


นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัย Washington State University ได้พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาตัวใหม่ที่สามารถเปลี่ยนเอทานอลชีวภาพ ให้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมเคมีได้กว่างขวางขึ้น และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเดิม เช่น การนำไปใช้ในการผลิตพลาสติกชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่นๆ

โดยงานวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อว่า American Chemical Society (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.5b07401) และได้จดสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตัวเร่งปฏิกิริยาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนเอทานอลชีวภาพให้เป็น i-butene ได้โดยง่ายเพียงขั้นตอนเดียว ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวภาพและผลิตภัณฑ์ชีวภาพอื่นๆ ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นขวดพลาสติกบรรจุโซดาไปจนถึงยางรถยนต์ได้เลยทีเดียว สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Department of Energy (DOE) ของประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ADM ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ที่สามารถเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการผลิตและงานวิจัยจากภาคการศึกษา จนสามารถวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้สามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้จนสำเร็จ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.wsu.edu

Source: Bioplastics Magazine
http://goo.gl/fwVhezTag: #เทคโนโลยี Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร