หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

ถัดจากนี้ หุ่นยนต์ ต้องผลิตจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้

2016-02-24


ล่าสุด Reuters ได้รายงานเรื่องราวเกี่ยวหุ่นยนต์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวคิดใหม่สำหรับหุ่นยนต์ที่จะเปลี่ยนชีวิตหลังหมดอายุการใช้งานไปอย่างสิ้นเชิง โดยต่อจากนี้ไปวัสดุที่นำมาใช้ผลิตเป็นหุ่นยนต์ ต้องเป็นวัสดุอัจฉริยะ ที่พัฒนามาจากพลาสติกชีวภาพ และสามารถย่อยสลายได้ เหมือนกับร่างกายของมนุษย์เมื่อเสียชีวิตแล้ว แนวคิดนี้มาจากทีมงานวิจัยจาก Italian Institute of Technology (IIT)

สำหรับวัสดุที่นำมาใช้นั้นมีความแข็งแกร่งที่สามารถนำไปใช้กับชิ้นส่วนภายในของหุ่นยนต์ได้ รวมถึงผิวหนังของหุ่นยนต์ที่สามารถพัฒนาให้มีระบบเซนเซอร์รวมอยู่ด้วย แต่ที่สำคัญแต่ละชิ้นส่วนสามารถย่อยสลายได้ นอกจากนี้แล้วยังมีการใช้นาโนเทคโยโลยีในการผลิต เพื่อที่จะสร้างวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น โฟมสังเคราะห์คล้ายกับ Polyuretahne หรือ คล้ายกับเส้นใยฝ้าย

สำหรับการพัฒนาในขั้นแรกจะเป็น ผิวหนังของหุ่นยนต์ ที่จะผลิตจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.reuters.com/article/us-italy-smartmaterials-eco-robots-idUSKCN0UX25V และ
http://www.iit.it/en/video/DirectTransformationofEdibleVegetableWasteintoBioplastics.html

Source: Bioplastics Magazine
http://goo.gl/s7oUnVTag: #เทคโนโลยี Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร