หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Ikea กำลังมองความเป็นไปได้ในการใช้วัสดุกันกระแทกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนการใช้โฟม
2016/03/11

ในแต่ละปี Ikea ต้องใช้โฟม PS จำนวนมหาศาลในการป้องกันเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้ชำรุดเสียหาย โชคไม่ดีที่โฟม PS นั้นไม่สามารถย่อยสลายได้ประกอบกับพฤติกรรมของคนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลเท่าที่ควร ทำให้ท้ายที่สุดแล้วขยะจากโฟม PS มักจะไปจบเส้นทางที่บ่อฝังกลบขยะ ทำให้ Ikea มองหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเพื่อนำมาใช้ทดแทน

โดย Ikea ได้วางแผนที่จะใช้เส้นใยของเห็ดรา (mycelium) ซึ่งเป็นวัสดุ organic ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาทำเป็นวัสดุกันกระแทกและบรรจุภัณฑ์เพื่อทดแทนการใช้โฟม PS

Mycelium สามารถเติบโตอย่างรวดเร็วกลายเป็นเป็นวัสดุที่มีความหนาแน่นสูง สามารถเพาะ Mycelium ในแม่พิมพ์ให้เจริญเติบโตกลายเป็นวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างตามต้องการได้ เมื่อ Mycelium เจริญเติบภายในแม่พิมพ์จนมีความหน้าแน่นระดับหนึ่งแล้ว Mycelium ก็จะหยุดการเจริญเติมโตและแห้ง (dehydrated) พร้อมใช้งานในที่สุด

หลังจากผ่านการใช้งานแล้ว บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุจาก mycelium สามารถนำไปทิ้งไว้ในสวนภายในบริเวณบ้านได้เลย ซึ่ง mycelium จะย่อยสลายไปภายในเวลาไม่กี่เดือน ซึ่งสะดวกและประหยัดกว่าการรีไซเคิลมาก

ซึ่ง Ikea ไม่ใช่บริษัทแรกที่จะใช้บรรจุภัณฑ์จาก mycelium เนื่องจากบริษัท Dell ก็ได้เคยใช้ mycelium ในกล่องบรรจุเครื่อง Servers เช่นกัน ซึ่งหากมองจากปริมาณสินค้าและเฟอร์นิเจอร์ที่ Ikea จำหน่ายทั่วโลกนั้นก็อาจเป็นไปได้ว่าในอนาคตปริมาณความต้องการใช้โฟม PS อาจปรับตัวลดลงก็เป็นได้ และบรรจุภัณฑ์จาก mycelium นี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต

ที่มา: gizmodo.com
http://goo.gl/66y8uE


Tag: #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร