หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

สหราชอาณาจักรทำสถิติการรีไซเคิล PVC สูงที่สุดในปี 2015 ผ่านโครงการ Recovinyl
2016-05-12

Recovinyl เป็นการดำเนินงานของ VinylPlus ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม PVC อย่างยั่งยืนของยุโรป ซึ่งในปี 2015 ที่ผ่านมาได้มีการรีไซเคิล PVC ปริมาณรวมกว่า 107,593 ตัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งปริมาณดังกล่าวเทียบเท่ากับการรีไซเคิลหน้าต่าง PVC ถึง 4.32 ล้านชิ้น 

โดยในปี 2015 ที่ผ่านมาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปจำนวน 16 ประเทศมีปริมาณการรีไซเคิล PVC รวมกันถึง 508,154 ตัน โดยมีบริษัทจำนวน 163 แห่งที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายของโครงการ Recovinyl

ในปี 2015 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรมีการรีไซเคิลขยะจาก PVC-U ประเภทโปรไฟล์คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดถึง61,866 ตัน รองลงมาได้แก่ ท่อ PVC, PVC แข็ง, ฟิล์ม PVC ชนิดอ่อนรวมไปถึงสายเคเบิล PVC

Jane Gardner ผู้จัดการโครงการ Recovinyl ในสหราชอาณาจักรกล่าวว่า “การรีไซเคิล PVC ยังคงเติบโตไปในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจรีไซเคิลในสหราชอาณาจักร ประกอบกับความมุ่งมั่นและความร่วมมือที่แข็งแกร่งจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ PVC ที่ถือว่าเป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้ง่ายนั่นเอง”

ที่มา: prw.com


Tag: #ต่างประเทศ #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์ #Recycle