หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

PTT MCC เตรียมตั้งโรงงานผลิต Bio-Succinic Acid
2016/05/13

PTT MCC Biochem เตรียมตั้งโรงงานผลิต Bio-Succinic Acid (BSA) เพื่อป้อนการผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศ หลังการจำหน่าย BioPBS (Polybutylene Succinate) ขยายตัว
 
นายชัยภัทร โกมลชัยอมร ผู้จัดการส่วนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท PTT MCC Biochem กล่าวว่า "บริษัทฯ เตรียมสร้างโรงงานผลิต Bio-Succinic Acid (BSA) ที่เป็นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นของการผลิต PBS ซึ่งเป็นพลาสติกชีวภาพชนิดย่อยสลายได้ โดยวัตถุดิบจากข้าวโพด น้ำตาล ที่ปัจจุบัน Bio-Succinic Acid จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้น และจากการที่ตลาด PBS มีแนวโน้มแรับตัวดีขึ้น บริษัทจึงมีความสนใจที่จะสร้างโรงงานผลิตวัตถุดิบตั้งต้นเองในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งขณะนี้โครงการตั้งโรงงานผลิต Bio-Succinic Acid ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแผนลงทุน โดยปัจจุบันการจำหน่าย PBS ของ PTT MCC นั้นเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 และจำหน่ายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 20 สำหรับตลาดต่างประเทศที่ทำการส่งออกไปได้แก่ ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโป อเมริกา จีนและญี่ปุ่น"

ตลาดบรรจุภัณฑ์ของโลกมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพลาสติกชีวภาพ PBS นั้นสามารถนำมาใช้แทนพลาสติกชนิดอื่นๆ ในการเคลือบผิวของกระดาษที่ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทใช้แล้วทิ้ง เช่น แก้วน้ำ จาน ชาม ฯลฯ โดย PBS นั้นสามารถย่อยสลายได้หมดเมื่อฝังกลบในดินเป็นเวลา 180 วัน

ที่มา: pttmcc.comTag: #Bioplastics #ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม Bioplastics #วัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, เครื่องจักร