หน้าหลัก ส่งบทความให้เพื่อน พิมพ์หน้านี้ แบ่งปันใน Facebook

Reverdia และ Wageningen UR ร่วมพัฒนา PBS คอมพาวน์สำหรับผลิตสินค้าคงทนถาวร
2016-05-23

บริษัท Reverdia เจ้าของเทคโนโลยี Biosuccinium และ Wageningen UR ได้จัดตั้งโครงการพัฒนาร่วมกัน เพื่อผลิตคอมพาวน์พลาสติกชีวภาพ PBS สำหรับนำไปขึ้นรูปด้วย Injection Molding ในการพัฒนาจะเน้นไปที่รูปลักษณ์และคุณสมบัติเชิงกระบวนการผลิต โดยที่ผู้ผลิตพลาสติกอย่าง RPC Promens และ Teamplast นั้นจะให้ความร่วมมือในการนำคอมพาวน์ทชที่ได้ไปขึ้นรูปเป็นตระกร้าสำหรับบรรจุต้นไม้ เพื่อพิจารณาว่าสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงนำไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เพื่อพิจารณาถึงความคงทนด้วย

สำหรับคุณลักษณะของคอมพาวน์ที่ต้องการพัฒนานั้น เพื่อที่จะนำไปใช้ทดแทน PP เนื่องจากคอมพาวน์ PBS มีปริมาณ Footprint ที่ต่ำกว่า เนื่องจากผลิตจากวัสดุชีวภาพ

Source: CPRJ International


Tag: #เกษตร, ประมง #เม็ดพลาสติก, คอมพาวด์ #เทคโนโลยี Bioplastics